• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n edunvalvonnan painopiste on kirkas

09.10.2018 - 00.00 Blogi
Kuvituskuva

OAJ on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Sen perustehtävänä on olla vahva koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edun rakentaja ja valvoja. Tavoitteemme on olla osaamisen ja sivistyksen merkittävin vaikuttaja yhteiskunnassa.

Tavoitteet ovat tärkeitä ja vaativia. Edellä mainittuihin OAJ:n valtuuston määrittämiin tavoitteisiin sisältyy monta tärkeää viestiä.
 
Ensinnäkin niissä todetaan, että OAJ toimii sekä koulutuksen ja kasvatuksen että tutkimuksen alueilla. Tämä on selvää siksi, että kaikki nuo kolme tärkeää osa-aluetta liittyvät toisiinsa, kun hyvää ja menestyksellistä tulevaisuutta rakennetaan. Jokaisella niistä toimii OAJ:n jäseniä.
 
Toiseksi tavoitteissa näkyy osaamisen lisäksi myös sivistys. Sivistystä koulutuksen tehtävänä ja tavoitteena nostaa esiin aivan liian harva taho ja henkilö suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa. OAJ haluaa sen tehdä.
 
Kolmas tärkeä kirjaus on, että haluamme olla sekä rakentaja että valvoja. Haluamme arvojemme mukaisesti rakentaa tulevaisuutta ennakkoluulottomalla, aloitteellisella ja kehityskulkuja ennakoivalla otteella. Mutta tarvittaessa puolustamme jäsenkuntamme oikeutettuja etuja myös voimakkain ottein.
 
Etujen vahva puolustaminen on ammattijärjestön keskeinen tehtävä. Vaikka pyrimmekin aina rakentavasti löytämään ratkaisuja erilaisissa edunvalvonta-asioissa ja -tilanteissa, OAJ on valmis myös voimatoimiin. Tästä on ollut kysymys myös maan hallituksen irtisanomissuojan heikentämistä koskevan lakiesityksen vastustamisessa.
 
Korostan, että toimintamme ei liity mitenkään puoluepolitiikkaan, vaan ay-liikkeen pitää voida arvostella kulloinkin vallassa olevan hallituksen toimenpiteitä, mikäli ne hyökkäävät jäsenistöä ja työntekijäpuolen perusoikeuksia vastaan.
 
Vaikka jäsenkunnastamme alle tuhat työskentelee sellaisissa päiväkoti- tai musiikkioppilaitosyhteisöissä tai pienissä ammatillisen koulutuksen yksiköissä, joita hallituksen esitys tosiasiallisesti koskee, on jokainen jäsen OAJ:lle aina tärkeä. Pelko irtisanomisesta esimerkiksi omien mielipiteiden tai ammattijärjestöön kuulumisen vuoksi ei voi olla oikein sen enempää pienillä kuin suurillakaan työpaikoilla.
 
Olemme olleet aloitteellisia siinä, että ratkaisu löytyisi vallitsevaan pattitilanteeseen. Näin olemme aina tehneet aiemminkin vastaavissa tilanteissa ja tulemme jatkossakin tekemään. Suurin ja ratkaisevin osa ratkaisun etsimisestä tapahtuu kuitenkin julkisuuden ulkopuolella. Niin pitääkin, koska asiat ovat herkkiä ja monisyisiä. Julkisuus toisi vielä lisää ratkaisua vaikeuttavia paineita – ratkaisu kun on aina kuitenkin yhdessä rakennettu kompromissi.
 
Ratkaisut syntyvät vain niin, että kaikki osapuolet kuuntelevat toisia osapuolia, ymmärtävät toisten tarpeet ja motiivit ja kunnioittavat niitä. Jos niin ei ole, luottamusta ei synny. Sen kaikki vähänkään pitempään työmarkkinaratkaisuissa mukana olleet tietävät. Luottamus lisää luottamusta, epäluottamus lisää ja ruokkii epäluottamusta.
 
Irtisanomissuojaa koskevaan lainsäädäntöesitykseen sisältyy perusteluja, joiden niiden todenperäisyydestä ei ole mitään näyttöä, kuten perustelu työllisyyden lisääntymisestä. Tällaisten perustelujen käyttäminen ei lisää luottamusta.
 
Lain valmisteluun ja motiiveihin kohdistuu epäluuloja, joissa arvellaan todellisen motiivin olevan aivan muun kuin työllisyyden. Se ei lisää luottamusta. Lakiesityksen jotkut puolustajat eivät ole lisänneet luottamusta hankkeen motiiveihin överillä käytöksellään tai ilmaisuillaan.
 
Luottamus on aina ratkaisujen avain, ja se syntyy vain yhdessä tekemällä.
Jos yhteistyöhön ei olla valmiita, syntyy konflikti.
 
Konfliktin ratkaiseminen on aina helpompaa silloin, kun sen tulon voi ennakoida. Vaikeampaa on silloin, kun konflikti on päällä. Luottamuksellisella, rakentavalla yhteistyöllä sekin on kuitenkin ratkaistavissa.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
Jaa
Olli Luukkainen
Olli Luukkainen