• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Onko lapsilla oikeutta parempaan oikeusturvaan?

20.11.2018 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Tänään 20.11. vietetään lapsen oikeuksien päivää. Maan hallituksella on nyt tuhannen taalan paikka parantaa lasten oikeusturvaa.

Suomessa on kymmeniä oppilaita, joiden koulumatkaan kuluu pidempi aika kuin laki sallii. Lukuisia oppilaita ja opiskelijoita, joiden opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut eivät toteudu lain säätämällä tavalla. Kiusattuja, joiden kiusaamista ei saada koulussa loppumaan. Tilanteita, joissa maksuton perusopetus aiheuttaakin vanhemmille maksuja – maksuja, joita he eivät kykene maksamaan. Opiskelijoita, jotka eivät saa lain heille lupaamaa opetusta ja tukea kuin muutamana päivänä viikossa.

Miksi kukaan ei puutu näihin lainvastaisuuksiin?

Lapsille ja nuorille ei olla säätämässä parempaa oikeusturvaa eikä heidän sivistyksellisiä perusoikeuksiaan olla turvaamassa. Miksi ei?

Nyt asia on maamme hallituksen käsissä, ja sillä on mahdollisuus korjata tilanne. Hallitus on antanut lakiesityksen aluehallintoviraston uudelleen organisoinnista (HE 14/2018 vp). Siinä luvataan, että valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnissa toiminnan painopiste siirtyy ennakoivaan, vuorovaikutteiseen ja asiakkaiden yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä turvaavaan oma-aloitteiseen ohjaukseen ja valvontaan.
 
Sivistyksellisten perusoikeuksien osalta nämä tavoitteet eivät lakiesitykseen kuitenkaan sisälly. Lapsille ja nuorille ei olla säätämässä parempaa oikeusturvaa eikä heidän sivistyksellisiä perusoikeuksiaan olla turvaamassa. Miksi ei?

Oma-aloitteinen puuttumisoikeus tarvitaan myös opetukseen

Lakiesityksen mukaan perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa oma-aloitteista puuttumisoikeutta ei tarvita, vaan kantelut aluehallintovirastolle ja mahdollisuus uhkasakon määräämiseen riittää.

Mihin tämä näkemys perustuu? No ei mihinkään. Väitteille ei esitetä lakiesityksessä mitään perusteluita. Ja vaikeaa se olisikin, sillä pelkkää aluehallintoviraston oikeutta tutkia kanteluita on pitänyt toimimattomana ja riittämättömänä vuosien saatossa niin aluehallintoviraston oma kantelutyöryhmä, valtiontalouden tarkastusvirasto, oikeuskansleri kuin Karvikin.

Sivistysvaliokunnan mukaan lapsen näkökulmasta ennakollinen puuttuminen ja tehokas valvonta ovat tärkeä ja inhimillisesti katsoen välttämätön osa oikeusturvaa.

Kun lakiesitystä on käsitelty, ovat niin Opetushallitus, lapsiasiainvaltuutettu kuin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:kin vaatineet, että aluehallintovirastolle säädetään oma-aloitteinen ohjaus-, valvonta- ja puuttumisoikeus perusopetukseen, lukio- ja ammatilliseen koulutukseen sekä taiteen perusopetukseen riippumatta siitä, onko opetuksen ja koulutuksen järjestäjä julkinen vai yksityinen taho.
 
Myös eduskunnan sivistysvaliokunta painotti lain valmistelun yhteydessä hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että aluehallintovirastolle tulee antaa mahdollisuus valvoa oma-aloitteisesti kaikkea opetustoimen lakien mukaista toimintaa. Sivistysvaliokunnan mukaan lapsen näkökulmasta ennakollinen puuttuminen ja tehokas valvonta ovat tärkeä ja inhimillisesti katsoen välttämätön osa oikeusturvaa.

Ohjauksen, valvonnan ja puuttumisoikeuden lisäksi tarvitaan todelliset ja toimivat keinot sanktioida, mikäli opetusta tai koulutusta ei järjestetä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Nykyistä uhkasakon määräämisoikeutta ei ole perusopetuksessa, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa käytetty, mikä jo kertoo sen toimivuudesta sanktiokeinona.

Kyse ei siis ole rahasta. Kyse on hallituksen arvoista.

Hyvä juttu on se, että varhaiskasvatuslaissa aluehallintovirastolle on jo säädetty oma-aloitteinen puuttumisoikeus varhaiskasvatukseen. Mitään perusteita sille, miksi tätä oikeutta ei säädetä aluehallintovirastolle myös perusopetukseen, lukio- ja ammatilliseen koulutukseen ei ole olemassa.

Niin, paitsi raha. Ja sekin on vain tekosyy.

Jos tässä maassa olisi esimerkiksi kolme henkilöä yksinomaan tekemässä tätä työtä, tarkoittaisi se käytännössä noin 300 000 euron vuosittaista kuluerää. Kyse ei siis ole rahasta. Kyse on hallituksen arvoista. Hallituksen halusta tai haluttomuudesta hoitaa lasten ja nuorten oikeusturvassa oleva puute vihdoin viimein kuntoon.

Hallitus voisi päättää lapsille ja nuorille paremmasta oikeusturvasta vaikka heti tänään, lapsen oikeuksien päivänä.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen