• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Teknologia kehittää maailmaa

10.09.2018 - 00.00 Blogi
Kuvituskuva

Teknologia on kasvava osa aivan kaikkien ihmisten elämää. Se tuo meille monin tavoin apua, mutta teknologian ymmärtäminen ja taito hyödyntää sitä vaativat aktiivisuutta ja avointa mieltä.

Koulutuksen keskeinen tehtävä on auttaa ja ohjata meitä huomaamaan, ymmärtämään, hyödyntämään ja myös kehittämään tätä maailmaa.
 
Koulutukselle aina asetettava, oikeutettu vaade on huolehtia siitä, että kaikki kansalaiset saavat tasa-arvoiset lähtökohdat kehittyä – myös teknologian osalta. On tärkeää muistaa, että teknologian avulla rakennetaan globaalisti tasa-arvoisempaa maailmaa.
 
Osa ihmisistä kokeilee sumeilematta uusia laitteita. Vielä laitteiden kokeilemista merkityksellisempää on nopeasti kehittyvien ja yhä useammin vuorovaikutteisten informaation jakelu- ja käsittelykanavien rohkea kokeileminen ja käyttö.
 
Uusien kanavien avulla pääsee uusien oppimismahdollisuuksien lähes rajattomaan maailmaan, kunhan ymmärtää, että trollit ja fake news ovat osa kokoaikaista todellisuutta. On yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä, jotka tarkoituksellisesti levittävät valheellista informaatiota. Tämän ymmärtäminen on välttämätöntä informaatiota lukiessaan, kuunnellessaan ja katsoessaan.
 
Varsinkin lapset ja nuoret ovat hyvin ennakkoluulottomia uuden edessä ja sen kanssa. Heitä ei vaivaa ennakkopelko epäonnistumisesta, joka kahlitsee mahdollisuuksia. Siksi on erittäin tärkeää, että teknologia tarjoillaan mahdollisuuksien maailmana – samalla muistuttaen, että eettiset ratkaisut ovat koko ajan läsnä sekä teknologian kehittämisessä että sen käytössä.
 
Teknologiakasvatuksessa ja teknologiaan kasvatuksessa onkin tärkeää kuljettaa eettistä ulottuvuutta koko ajan mukana.
 
Teknologia on aina ollut keskeinen osa viestintää. Sähköiset maailmat ovat mahdollistaneet monikanavaisen viestinnän, jossa rinnakkaisviestien ja -merkitysten todellisuus on jatkuvasti läsnä. Ihminen ei juuri koskaan voi olla varma kuulemansa, lukemansa tai näkemänsä todenperäisyydestä.
 
Samaan aikaan verkko- ja sosiaalisen median käyttö informaation haku- ja levitysareenana kasvaa lähes räjähdysmäisesti. Suomessa tosin kehitys on keskimääräistä hitaampaa lukuisiin teknistyneisiin maihin verrattuna.
 
Ihminen on luonteeltaan erittäin taitava valikoimaan faktoja, jotka tukevat omaa näkemystä ja jotka kertovat, että toisenlainen mielipide on väärä.
 
Digi-taidot ovat kansalaistaitoja. Mitä nuorempana ja mitä nopeammin lapset oppivat ongelmanratkaisutaitoja, innovatiivisuutta ja ovat tekemisissä teknologian kanssa, sitä enemmän he luovat uutta yhteiskuntaa.
 
Kun jatkossa älyteknologia muuttaa päätöksentekoa laajasti ja nopeasti, on uhkana, etteivät ihmiset todellisuudessa tiedä, mistä he päättävät ja mitä he päättävät. Siksi mediakasvatuksen on aivan välttämätöntä olla keskeinen osa kaikenikäisten, erityisesti lasten ja nuorten koulutusta.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
Olli Luukkainen
Olli Luukkainen