• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työnantaja, leikkiraha ei riitä!

23.03.2018 - 00.00 Blogi
Kuvituskuva

Lastentarhanopettajilla on korkea koulutus, ja he tekevät äärimmäisen vaativaa ja vastuullista työtä. Työnantajankin on korkea aika tunnustaa työn arvo ja kasvaneet vaatimukset myös palkkauksessa.

Sosiaalisessa mediassa käynnistynyt Ei leikkirahaa – Taistelu lastentarhanopettajan paremman palkan puolesta -kampanja on lyhyessä ajassa kerännyt taakseen Suomen mittakaavassa valtavan joukon. Huomenna lauantaina kampanja jalkautuu ensimmäistä kertaa kaduille, kun Helsingin Narinkkatorilla järjestetään mielenilmaus.
 
OAJ on tapahtumassa tietenkin mukana. Viestimme on yhteinen kampanjan käynnistäneiden lasten vanhempien kanssa: lastentarhanopettajat ansaitsevat reilusti alinta palkkaa paremmat kuukausiansiot.
 
Palkan riittämättömyyden lisäksi viime aikoina ovat julkisuudessa nousseet ilahduttavasti esiin lastentarhanopettajien tekemän työn arvo ja vaativuus. Lastentarhanopettaja vastaa siitä, että päiväkodin lapsiryhmän toiminta on monipuolista ja laadukasta ja että se noudattaa varhaiskasvatuslain tavoitteita ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Opettaja vastaa myös toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä sekä arvioinnista. Lastentarhanopettajat toteuttavat pääosin myös 6-vuotiaiden esiopetuksen.
 
Tuo työ kantaa hedelmää. Tutkimukset niin meiltä kuin maailmalta osoittavat, että monipuolinen pedagoginen varhaiskasvatus edistää monin tavoin lasten oppimista, kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Se on tuki perheelle myös silloin, kun omat voimavarat ovat syystä tai toisesta vähissä. Laadukas varhaiskasvatus edistää myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kotoutumista ja kielenoppimista.
 
Taloustieteen nobelisti James Heckman on tutkimuksissaan pureutunut syvällisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikutuksiin. Hänen viimeisimpien tutkimusten mukaan yksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle 7–13 euroa takaisin.
 
Lastentarhanopettajat tekevät vaativaa ja arvokasta työtä, josta hyötyvät niin lapset kuin koko yhteiskunta.
 
Miksi palkka jää niin monella kunnalla työskentevällä lastentarhanopettajalla kuitenkin 2 300 euroon ja yksityisissä päiväkotiyrityksissä vielä siitäkin parisataa euroa alemmaksi? Näin tapahtuu, koska työnantajat eivät noudata palkkausjärjestelmää, joka edellyttää tehtävän vaativuuden huomioon ottamista palkkauksessa.
 
Sopimusneuvotteluissa JUKO, OAJ ja KT Kuntatyönantaja sopivat lastentarhanopettajien peruspalkasta – ja vain peruspalkasta. Käytäntö on sama koko kunta-alalla. Lastentarhanopettajillakin on noudatettava palkkausjärjestelmää, jossa peruspalkka on vain lähtökohta. Sen päälle tulee maksaa ekstraa sen mukaan, kuinka vaativa tehtävä on kyseessä.
 
Lastentarhanopettajien työn vaativuus ja vastuullisuus ovat viime vuosina lisääntyneet selvästi. Varhaiskasvatuslain tavoitteet lähtevät siitä, että varhaiskasvatus ei ole samaa  kuin päivähoito. Ja kun tehtävän vaativuus lisääntyy, sen pitää siis näkyä palkassa – kuten olemme KT Kuntatyönantajan kanssa sopineet.
 
Lastentarhanopettajien tuntuvatkin palkankorotukset ovat siis täysin mahdollisia lyhyelläkin aikavälillä. Jokaisen kunnan täytyykin nyt budjetoida varhaiskasvatukseen riittävästi rahaa ja noudattaa palkkausjärjestelmää – siis maksaa lastentarhanopettajille sovitun mukaisesti siitä työstä, jota he tekevät.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
Olli Luukkainen
Olli Luukkainen