• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Älä lataa teostasi pilveen ilman kohtuullista luovutussopimusta

08.11.2019 - 09.20 Blogi
Kuvituskuva

Kun opettaja luo oppimateriaalia, hänen on tärkeää tunnistaa itsensä luovan työn tekijänä ja tuntea omat oikeutensa. OAJ tukee järjestöön kuuluvia jäseniään tekijänoikeudellisissa kysymyksissä.

Opettaja tuottaa palvelussuhteessa oppimateriaalia lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan omaan käyttöönsä. Opetusalalla luovan työn tekijän perustehtäviin ei kuulu opetusmateriaalin valmistaminen muiden käyttöön eikä työnantajalle alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti siirry automaattisesti näihin liittyviä tekijänoikeuksia.

Suomen lainsäädännön mukaan tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen tekijälle – siis opettajalle – ei työnantajalle. Näin ollen materiaalin luojana opettajalla on yksinomainen oikeus määrätä tekemänsä teoksen käytöstä.

Turvaa tekijänoikeutesi sopimalla

Opettajan työhön kuuluu usein oppituntien suunnittelun ja toteutuksen lisäksi paljon aikaa vievää, osaamista vaativaa ja luovaa oppimateriaalin tuottamista. Tulevaa oppituntia varten opettaja yhä useammin lataa valmistamansa digitaalisen materiaalin oppilaitoksen palvelimelle, jossa se on oppijoiden ja ehkä opettajienkin käytettävissä koulun verkko-oppimisympäristössä.

Tiesitkö, että mikään ei korvaa luovan työsi käyttöä, jos luovutat laatimasi materiaalin tekijänoikeudet sopimatta? Entä tiesitkö, että jos tekemääsi oppimateriaalia käytetään ilman lupaasi, et saa korvausta mistään?

Teosta koskevissa tekijänoikeusloukkauksissa voi olla kyse luvattomasta käytöstä ja vastaavasti korvausvelvollisuudesta tai jopa rangaistuksesta. Teosten, kuten useimpien oppimateriaalien, luvaton käyttö on tekijänoikeuden loukkaus. Luvaton käyttäjä on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Hyvityksen lisäksi käyttäjä voi joutua suorittamaan tekijälle vahingonkorvausta menetyksestä, kärsimyksestä ja haitasta.

Hyvityksen ja vahingonkorvauksen lisäksi tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu eli rangaistus. Maksimissaan jopa kaksi vuotta vankeutta. Luovien eri alojen teosten luvatonta käyttöä valvovat monet tekijänoikeusjärjestöt. Opettajien tekemän materiaalin luvatonta käyttöä valvovat opettajat itse. Työpaikoilla tässä apuna toimivat tarvittaessa luottamusmiehet.

Opettajien tekemän materiaalin luvatonta käyttöä valvovat opettajat itse. Työpaikoilla tässä apuna toimivat tarvittaessa luottamusmiehet.

Luovuta tekijänoikeudet vain osittain tai rinnakkain

Mikäli opettajan yhtenä työ- tai virkatehtävänä on nimenomaisesti tuottaa oppimateriaalia muiden yhteiseen käyttöön, on suositeltavaa teoksen käytöstä sopia työnantajan kanssa mahdollisimman samanaikaisesti kun tehtävää määritellään.

Aina, kun opettaja tekee työnantajan määräyksestä opetusmateriaalin oppilaitoksen käyttöön, työnantajan ja opettajan tulee sopia opetusmateriaaliin liittyvistä tekijänoikeuksista tapauskohtaisesti ja kirjallisesti ns. tekijänoikeuksien luovutussopimuksella. Tulee muistaa, että opettajalla on sopimusvapaus, eikä sopimusvapautta tule millään tavoin rajoittaa tai sanktioida tai siihen pakottaa työnantajan toimesta.

Opettajalla on sopimusvapaus, eikä sopimusvapautta tule millään tavoin rajoittaa tai sanktioida.

Oppimateriaalia koskevat tekijänoikeudet kannattaa luovuttaa vain osittain ja rinnakkain. Rinnakkainen luovutus voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tekijä antaa oikeuden käyttää teosta sopimuksessa määritellyllä tavalla ja säilyttää tekijällä itsellään oikeuden käyttää teosta samaan tarkoitukseen. Osittainen tekijänoikeusluovutus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opettaja ei luovuta oikeuksia muokata tai päivittää teosta.

Luovutuksensaajalla ei myöskään ole oikeutta luovuttaa saamaansa oikeutta edelleen tai muuttaa teosta, ellei siitä ole sovittu. Tekijänoikeuslaissa todetaan, että edelleenluovutus- ja muuttamisoikeudesta on sovittava aina erikseen. Edelleenluovutus tarkoittaa useimmiten oppimateriaalin kaupallista hyödyntämistä, ja siitä onkin useimmiten tarkoituksenmukaista sopia erillistä korvausta vastaan, jonka suuruus riippuu materiaalin käytön laajuudesta ja kaupallisesta arvosta.

Tekijänoikeuslaissa todetaan, että edelleenluovutus- ja muuttamisoikeudesta on sovittava aina erikseen.

Luovutussopimusta, jossa opettaja velvoitetaan esimerkiksi työsopimuksen tekohetkellä luovuttamaan työantajalle kaikki tekijänoikeudet, on yleensä pidettävä kohtuuttomana. OAJ katsoo, että tällainen sopimusmenettely on tuomittavaa. Suositeltavaa on, että allekirjoittaessaan työsopimuksen opettaja kirjaa sopimukseen eriävän mielipiteen sillä perusteella, että katsoo sopimusehtojen olevan tekijänoikeuksien sopimisen osalta kohtuuttomat oikeustoimilain 36 §:n perusteella.

OAJ haluaa reilut pelisäännöt

OAJ:n tavoitteena on kaikin puolin avoimet ja reilut pelisäännöt sekä oikeudenmukaiset toimintatavat, jotta opetusalan digitalisaatio yhtäältä mahdollistaa entistä enemmän yhteistä työtä ja tehdyn työn hyödyntämistä ja toisaalta muokkaa nykyistä kulttuuria uudeksi. Kaikkien osapuolien vaatimuksia kunnioittava lopputulos saavutetaan, kun neuvotteluasetelma pidetään mahdollisimman tasapuolisena.

Kaikkien osapuolien vaatimuksia kunnioittava lopputulos saavutetaan, kun neuvotteluasetelma pidetään mahdollisimman tasapuolisena.

Kun opettaja luo materiaalia, on tärkeää tunnistaa itsensä luovan työn tekijänä ja tuntea omat oikeutensa. Opettajan tulee arvostaa itseään, työtään, aikaansaannostaan ja kollegoiden työtä siinä määrin, että hinnoittelee teoksen kohtuullisesti luovuttaessaan tekijänoikeuksiaan toiselle opettajalle, työnantajalle tai vaikkapa oppimateriaalin kustantajalle.

Jäsenilleen OAJ tarjoaa tukea

OAJ tukee järjestöön kuuluvia jäseniään tekijänoikeudellisissa kysymyksissä. Tukea esimerkiksi sopimusten tekemiseen saa luottamusmiehiltä ja liiton asiantuntijoilta sekä lakimiehiltä. 

Korkeakouluissa työskenteleville jäsenillemme järjestimme lokakuussa webinaarin, jossa pureuduttiin tekijänoikeuksiin ja niistä sopimiseen. Voit katsoa webinaarin tallenteen alta, kun kirjaudut omilla jäsentunnuksillasi. 

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

OAJ.fi opastaa tekijänoikeuksista

Jäsen, kirjaudu ja katso tekijänoikeuswebinaarin tallenne!