• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallitusohjelma teki koulutuksen kunnianpalautuksen

05.06.2019 - 06.00 Blogi
Kuvituskuva

OAJ pitää selkeänä ja oikeana suunnan muutoksena, että koulutus ja koulutuspolitiikka nousevat vahvasti esiin Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa.

Suunta on selvästi nyt käännetty. Koulutus, kasvatus, tiede ja tutkimus sekä koulutuksellinen tasa-arvo nähdään hallitusohjelmassa keskeisenä investointina tulevaisuuteen.

Kuten hallitusohjelmassa oikein nähdään, koulutus ja tutkimus ovat ne, jotka keskeisesti ratkaisevat myös yhteiskunnan vaikeita edessä olevia kysymyksiä, kuten ilmasto- ja energiakysymyksiä.

Hallitukselta on rohkea ja nimenomaan oikea ratkaisu korjata sinänsä hyvään varhaiskasvatuslakiin jääneet valuviat: subjektiivinen päivähoito-oikeus, ryhmäkoot ja kohdennettu lisätuki sitä tarvitseville.

Koulutus ja tutkimus ovat ne, jotka keskeisesti ratkaisevat myös yhteiskunnan vaikeita edessä olevia kysymyksiä, kuten ilmasto- ja energiakysymyksiä.

Välttämätöntä on huolehtia vielä siitä, että käynnissä oleva yliopistollisten varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen laajennusohjelma jatkuu nykyistäkin laajempana purettaessa yliopistojen hakijasumaa. Esiopetuksen laajentaminen hallituskauden aikana velvoittavaksi kaikille lapsille, on vielä toteutettava hallituskauden aikana.

Merkittäviä uudistuksia ja virheiden korjaamista

Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen on merkittävyydeltään rinnastettavissa peruskoulun tuloon. On selvää, että se vaatii myös muita toimia, joista kiireisin on perusopetuksen erityisopetuslinjausten ja säädösten nopea tarkistaminen ja rahoituksen vahvistaminen.

Kuten hallitusohjelmassa sanotaan, on varmistettava, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös opinto-ohjauksen vahvistamista.

Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen on merkittävyydeltään rinnastettavissa peruskoulun tuloon.

Ammatillisen koulutuksen uudistamisen rakentaminen rahoitusleikkauksille oli Sipilän hallituksen suurin koulutuspoliittinen virhe.

Onkin tervehdittävä ilolla, että uusi hallitus lähtee korjaamaan tehtyjä virheratkaisuja. Tuhat opettajaa lisää ammatilliseen koulutukseen on siinä hyvä alku.

Ammatillisen koulutuksen uudistamisen rakentaminen rahoitusleikkauksille oli Sipilän hallituksen suurin koulutuspoliittinen virhe.

On hyvä, että myös lukiokoulutuksen merkityksellisyys on noteerattu hallitusohjelmassa. Lukiokoulutus on Suomessa erittäin laadukasta, sitä on jatkuvasti kehitetty muun muassa sähköisten ylioppilaskirjoitusten kautta.

Lukiokoulutus on kuitenkin selkeästi aliresursoitua ja olisi ansainnut enemmän kuin 18 miljoonaa.

Kohti korkeampaa koulutusastetta 

Koulutusasteen nostaminen niin, että 50 prosenttia ikäluokasta suorittaa korkeakoulututkinnon on Suomen ja suomalaisten kilpailukyvyn kannalta oikea tavoite. Tämä on mahdollista vain niin, että korkeakoulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään ja sitä on saatavissa koko maassa.

Ennakoitava ja pitkäjänteinen korkeakoulupolitiikka on perusedellytys vetovoimaisten ja laadukkaiden korkeakoulujemme menestykselliselle tulevaisuudelle. Hyvä, että hallitusohjelmaan otetaan selkeästi tuo tavoite.

Olkoon koulutuspohja mikä tahansa, on kaikkien työikäisten jatkuva oppiminen ainoa pitävä keino huolehtia riittävästä osaamisesta muuttuvilla työmarkkinoilla. Vaikka ensisijainen vastuu osaamisesta on aina työnantajalla ja työntekijällä itsellään, ei valtiovalta voi vetäytyä osavastuusta. Kolmikantaisesti valmisteltu kansallinen ohjelma ja sille riittävä jatkuva rahoitusmalli on aivan välttämättömyys.

Olkoon koulutuspohja mikä tahansa, on kaikkien työikäisten jatkuva oppiminen ainoa pitävä keino huolehtia riittävästä osaamisesta muuttuvilla työmarkkinoilla.

Haluan tässäkin yhteydessä muistuttaa vapaan sivistystyön tärkeyttä myös hyvinvoinnin kannalta, varsinkin elämän seniorivaiheessa.

Osaavan työvoiman riittävyyden turvaamiseksi tarvitaan maahanmuuttoa. Onnistunut kotoutuminen edellyttää sekä kieli-, että kulttuurikoulutusta. Suomen on oltava vetovoimainen ja turvallinen yhteiskunta tulla, niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattukin.

Ilman rahaa tavoitteet ovat vain kirjauksia

Lopuksi haluan nostaa esille vielä neljä asiaa.

Erinomaista, että hallitus kirjaa selkeästi kansalliseksi tavoitteeksi yksityisten ja julkisten investointien ja rahoituksen tason nostamisen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää määriteltyä aikataulua.

Yksi keskeisistä OAJ:n vaatimuksista jo vuodesta 2007 on ollut koko koulutusjärjestelmäämme koskevan laaja-alaisen tulevaisuustarkastelun tekeminen. Nyt tällainen tarkastelu on kirjattu hallitusohjelmaan. Erinomaista.

Yksi keskeisistä OAJ:n vaatimuksista jo vuodesta 2007 on ollut koko koulutusjärjestelmäämme koskevan laaja-alaisen tulevaisuustarkastelun tekeminen. Nyt tällainen tarkastelu on kirjattu hallitusohjelmaan. Erinomaista.

Se tulee uuden opetusministerin johdolla käynnistää parlamentaarisena ja keskeiset toimijatahot mukaan ottaen välittömästi, ja toteuttaa niin, että tulokset ovat käsissä jo hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Tässä voisi olla komitean paikka.

Erityisesti työllisyys- ja työelämäkysymyksissä kolmikantaa tarvitaan, jotta välttämättömät, kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan.

Kolmikannan paluu on yksi työmarkkinoiden luottamuksen palauttamisen keskeinen peruskysymys. On erittäin hyvä, että uusi hallitus tekee selkeän suunnan muutoksen edellisen hallituksen toimintatapaan. Erityisesti työllisyys- ja työelämäkysymyksissä kolmikantaa tarvitaan, jotta välttämättömät, kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan.

Ylevät tavoitteet ovat vain kirjauksia, ellei niiden toteuttamiseen ole rahaa. Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen toimijat ovat kahdeksan viime vuoden aikana oppineet siihen, että ”kehittäminen” ja ”selvittäminen” tarkoittavat todellisuudessa olevien voimavarojen vähentämistä. Nyt ei saa käydä niin.

Ylevät tavoitteet ovat vain kirjauksia, ellei niiden toteuttamiseen ole rahaa.

Kysyn myös: Mihin unohtuivat oppilasryhmien maksimikoot eli sitova opettajamitoitus, opettajarekisteri sekä opettajan ammatin vetovoimaa ja opettajien työssä jaksamista tukevat toimet? Myöskään opettajankoulutuksesta ei mainita mitään, eikä oppilaitosten sisäilmaongelman ratkaisemiseksi ole tarjolla riittävästi konkretiaa.

Vain riittävä resursointi ja toimijoiden kanssa yhdessä rakennettu toimintasuunnitelma ja -konsepti mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

Jaa