• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomi on hyvä maa elää

06.12.2019 - 10.00 Blogi
Kuvituskuva

Aiemmille sukupolville kuuluu kiitos siitä, että Suomi on tänään niin turvallinen ja tasa-arvoinen maa kuin se on. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomi on hyvä maa myös tuleville sukupolville - maa, jossa heikompaa ei koskaan jätetä yksin eikä heitteille.

Tänään vietetään jälleen maamme itsenäisyyspäivää. Isänmaa merkitsee itse kullekin monenlaisia asioita ja isänmaallisuus täyttää kunkin mielen ja sydämen eri tavoin.

Suomi on maa, jossa tasa-arvolla ja koulutuksella on ollut erityisasema kansanmielissä ja poliittisessa päätöksenteossa.

Poliittisista valtasuhteista riippumatta on maassamme päätöksentekoa ohjannut se, että jokainen voi perhetaustastaan tai kotinsa sijainnista riippumatta päästä omin ponnisteluin lähes rajattoman pitkälle. Tästä periaatteesta meidän on jatkossakin ehdottomasti pidettävä kiinni.

Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu se, ettei heikompaa jätetä yksin eikä heitteille. Tällaisen yhteisvastuun arvon tulee ohjata myös tulevaisuuttamme.

Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu se, ettei heikompaa jätetä yksin eikä heitteille.

Elämme turvallisessa maassa. Meillä virkamiehen ja viranomaisen toimintaan ja päätöksentekoon voi luottaa.

Meillä on varsin puhdas luonto, voimme juoda vettä hanasta ja ilma on raikasta hengittää.

Kiitos edellä mainituista arvoista ja elämänlaadusta kuuluu aiemmille sukupolville, heille, jotka ovat rakentaneet niiden perustan ja kasvattanut meidät vaalimaan niitä. Meidän tehtävämme on rakentaa samojen periaatteiden pohjalta maatamme ja maailmaa eteenpäin.

Neuvojen antajaksi en edes pyri. Näin itsenäisyyspäivänä haluan nostaa esille kolme asiaa, joiden suhteen näen parantamisen tarvetta.

  • Työhön ja ahertamiseen kannustaminen ja siinä tukeminen

  • Toisten arvostava ja kunnioittava kohtaaminen erilaisista mielipiteistä tai näkemyksistä huolimatta

  • Kouluttautumiseen ja muuhun itsensä kehittämiseen kannustaminen

Kaikissa edellä mainituissa on viimeaikoina ilmennyt sellaista kehitystä, jonka soisi muuttuvan.

Ahkeruus, ponnistelu, yhteisvastuu toisistamme ja arvostus toisiamme kohtaan olkoon tietämme johdattavia viittoja, kun suuntaamme kohti tulevaisuutta.

Ahkeruus, ponnistelu, yhteisvastuu toisistamme ja arvostus toisiamme kohtaan olkoon tietämme johdattavia viittoja.

Toivotan kaikille oikein hyvää itsenäisyyspäivää!

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen