• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hyvää varhaiskasvatuspäivää!

21.03.2019 - 07.00 Blogi
Kuvituskuva

Opettajan työ on yksi tärkeimmistä ammateista, kun puhutaan vaikuttavuudesta ja tulevaisuuden kannalta merkittävästä työstä. Pienet, alle kouluikäiset lapset tarvitsevat pedagogisesti koulutetut, osaavat ja sensitiivisyyden merkityksen ymmärtävät opettajat. Ei ole yhdentekevää kuka opettaa lasta tavoitteellisesti toimimaan ryhmässä ja säätelemään tunteitaan, kenen kädet auttavat pukeutumaan tai silittävät kannustavasti.

Tänään juhlistetaan kolmattakymmenettä Varhaiskasvatuspäivää teemalla Varhaiskasvatuksen opettajan työ tulevaisuudessa.

Tulevasta emme voi varmuudella tietää, mutta uskon, että varhaiskasvatuksen taivaanranta on poikkeuksellisen kirkas ja koko ajan selkiytyvä.

Varhaiskasvatuspäivän kunniaksi haluan muistella varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen opettajien työtä tulevaisuudessa vuonna 2030.

Tulevaisuuden muistelu on menetelmä, jossa kuvitteellisesti siirrytään ajassa tulevaisuuteen ja muistellaan miten ja millaisten vaiheiden jälkeen siihen pisteeseen päästiin. Muistelun ideana on, että asioita käsitellään myönteisesti.

Varhaiskasvatuspäivän kunniaksi haluan muistella varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen opettajien työtä tulevaisuudessa vuonna 2030, jolloin varhaiskasvatuslaissa olevat siirtymäsäännökset loppuvat.

Varhaiskasvatus vuonna 2030

Varhaiskasvatuksen uudistukset 2010-luvulla olivat alan kehittämisen ja vaikuttavuuden kannalta erinomaiset.

Lakimuutoksen aiheuttama epätietoisuus ja kuohunta laantui nopeasti ja varhaiskasvatuksen henkilöstö pääsi hyödyntämään työssään koulutuksen tuomaa osaamista. Tällöin pääsimme eroon niin kutsutusta kaikki tekee kaikkea -työkulttuurista ja kunkin ammattiryhmän vahvuuksia hyödynnettiin yhteisöissä.

Vuonna 2030: Varhaiskasvatus ei ole enää kuntatalouden säästökohde, vaan rahoitus on vakaata ja kattaa riittävän resursoinnin.

Poliittiset päättäjät ymmärtävät nyt varhaiskasvatuksen merkityksen ja vaikutuksen. Varhaiskasvatus ei ole enää kuntatalouden säästökohde, vaan rahoitus on vakaata ja kattaa riittävän resursoinnin.

Päiväkodeissa on pysyvät, lapselle sopivan kokoiset lapsiryhmät, jossa kaikki lapset lasketaan kokonaisiksi lapsiksi. Henkilökuntaa on riittävästi kaikkiin päivien hetkiin. Lapsilla on subjektiivinen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja he saavat tarvitsemaansa tukea.

Opettajapula on selätetty

Varhaiskasvatuksen opettajan työ on erittäin arvostettu ja houkutteleva ammatti. Kaikkien opettajien kelpoisuusvaatimuksena on maisterin tutkinto.

Varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia on riittävästi jokaisessa lapsiryhmässä. He tekevät työtään tyytyväisinä, sillä palkkaus ja työolosuhteet ovat kunnossa. Varhaiskasvatuksen opettajiin sovelletaan samaa virka- ja työehtosopimusta kuin kunnan muihinkin opettajiin.

Vuonna 2030: Varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia on riittävästi jokaisessa lapsiryhmässä. He tekevät työtään tyytyväisinä, sillä palkkaus ja työolosuhteet ovat kunnossa.

Opettajan viikoittaisesta työajasta varataan aina riittävästi työaikaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi-, ja kehittämistehtäviin.

Päiväkodin johtajilla on aikaa pedagogisen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Apulaisjohtajille on resursoitu riittävä aika omien tehtäviensä hoitamiseen. Johtajilla on aikaa käydä toimintaa kehittäviä pedagogisia keskusteluja opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Vuonna 2030: Johtajilla on aikaa käydä toimintaa kehittäviä pedagogisia keskusteluja opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Johtaja ottaa päätöksissään huomioon lapsen edun ensisijaisuuden. Hän sijoittaa lapsen sellaiseen ryhmään, jossa lapsen oikeus leikkiin, ilmaisuun, taiteisiin, mielikuvitukseen, oppimiseen, lepoon ja vapaa-aikaan toteutuu ja joka on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta paras mahdollinen ryhmä juuri kyseiselle lapselle.

Lapsiryhmiä ei koskaan täytetä liian täyteen, jotta päiväkotiin voidaan ottaa toimintavuoden aikana myös uusia lapsia.

Tarvittaessa päiväkodin johtaja voi turvautua kiinteistöhuollon, sihteeripalvelujen tai sijaisrekrytoinnin ammattilaisten apuun; vastuunjako on selkeä, kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Varhaiskasvatuksen opettajilla on työrauha

Alle kouluikäisten lasten opetus ja kasvatus vaativat syvällistä pedagogisen toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Nämä ovat varhaiskasvatuksen opettajan lakisääteisiä työtehtäviä.

Jokaisessa päiväkodissa on asianmukaiset työtilat, joissa opettaja voi kiireettömästi syventyä varhaiskasvatuslain edellyttämiin tehtäviinsä. Työrauha tarkoittaa myös sitä, ettei opettajan tarvitse lähteä toiseen ryhmään tai peräti toiseen päiväkotiin sijaiseksi, jos omasta ryhmästä puuttuu lapsia ja toisesta ryhmästä henkilökuntaa.

Vuonna 2030: Opettaja voi kiireettömästi syventyä varhaiskasvatuslain edellyttämiin tehtäviinsä.

Työnantajat ovat palkanneet jokaiseen päiväkotiin useita varahenkilöitä, jotta henkilöstön poissaolojenkin aikana päiväkodissa on aina henkilömitoituksen edellyttämä määrä varhaiskasvatuksen opettajia ja muuta henkilökuntaa.

Opettajilla on työrauha varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Innostuneisuus, yhdessä työskentelyn ilo ja levollisuus loistaa varhaiskasvatuksen opettajien ja heidän esihenkilöidensä silmistä.

Varhaiskasvatus antaa vahvan perustan elinikäiselle oppimiselle ja sen asemaa ei kukaan enää kyseenalaista.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen