• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ilmasto muuttuu jo – tee oma osuutesi ja auta suunnan muuttamisessa

11.10.2019 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Tänään kansainvälisenä tyttöjen päivänä valtaan OAJ:n puheenjohtajan paikan. Miksi? Koska opettajilla on tärkeä rooli kasvattajina.

Opettajat opettavat meille myös tärkeitä arvoja, kuten tasa-arvoa ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Tasa-arvo ei ole toteutunut; tytöt ovat maailmanlaajuisesti yhä heikommassa asemassa kuin pojat. Tyttöjä täytyy olla enemmän johtajina, ja minusta on tärkeää, että tytöillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. 

Ilmastonmuutos mitätöi edistysaskeleet

Edistystäkin on tapahtunut. Yhä useampi tyttö pääsee kouluun ja yhä harvempi elää äärimmäisessä köyhyydessä.

Nyt tätä edistystä kuitenkin uhkaa ilmastonmuutos. Se vaikuttaa eniten kehittyvien maiden tyttöihin heidän ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia. Se on epäreilua, koska ilmastonmuutoksen suurin aiheuttaja on rikkaiden teollisuusmaiden kasvihuonepäästöt.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kehittyvissä maissa monella tavalla. Sen seurauksena ihmisten toimeentulo vaarantuu, kun voimakkaat kuivuudet ja toisaalta tulvat lisääntyvät.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kehittyvissä maissa monella tavalla. Sen seurauksena ihmisten toimeentulo vaarantuu, kun voimakkaat kuivuudet ja toisaalta tulvat lisääntyvät.

Kriisitilanteissa ja katastrofeissa huonoimmassa asemassa ovat aina yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat, kuten tytöt. Kriiseissä tyttöihin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö usein lisääntyvät. Ilmastonmuutos uhkaa myös tyttöjen koulunkäyntiä. Tytöt voivat esimerkiksi joutua kuivuuden takia hakemaan vettä kauempaa, jolloin aikaa jää vähemmän koulunkäyntiin. Ja jos tyttö ei pääse kouluun, hänen elinolosuhteensa eivät voi parantua.

Kriisitilanteissa ja katastrofeissa huonoimmassa asemassa ovat aina yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat, kuten tytöt.

Eivätkä nämä uhkat ole kaukaisia: ne toteutuvat jo. Tytöissä on kuitenkin valtavasti potentiaalia ja siksi tyttöjä tulisi kuulla päätöksenteossa. 

Konkreettisia toimia tarvitaan nopeasti

Tarvitsemme nopeita ja konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Siitä puhuttiin koko kevät. Älä syö lihaa, vältä autoilua, skippaa muovipussi. Mutta vaikka tekisimme näitä kaikkia asioita yksilöinä, emme silti saavuta sitä tasoa, jolle täytyisi päästä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Myös kouluissa on paljon tehtävää. Vaikka ilmastonmuutos on hyvin esillä opetussuunnitelmassa, suunnitelmat eivät käytännössä toteudu tarpeeksi ja niiden toteuttaminen on myös hyvin koulu- ja opettajakohtaista. Kouluissa tarvitaan toimia, koska siellä meidät kaikki kasvatetaan viime kädessä ajattelemaan niitäkin asioita, joista vanhempamme eivät ehkä halua puhua.

Koulu luo ajatuksillemme ja toiminnallemme arvopohjan, ja luotamme koulussa annettavaan tietoon. Mutta jos ilmastonmuutosta ei oteta kunnolla esille, miten voimme kokea sen tärkeäksi teemaksi? 

Koulu luo ajatuksillemme ja toiminnallemme arvopohjan, ja luotamme koulussa annettavaan tietoon. Mutta jos ilmastonmuutosta ei oteta kunnolla esille, miten voimme kokea sen tärkeäksi teemaksi? 

Kansalaisvaikuttamisen keinot tutuksi koulussa

Yksilötekojen, kuten kierrättämisen sijaan kouluissa tulisi keskittyä enemmän kansalaisvaikuttamisen taitoihin, joista ilmastolakko on yksi hyvä esimerkki. Monet nuoret kokevat suurta ahdistusta ilmastonmuutoksesta, niin minäkin. Siinä minua on auttanut se, että olen saanut vaikuttaa ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa esimerkiksi Planin lastenhallituksessa ja Girls Takeover -tempauksessa. Uskon, että yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen voisi auttaa myös muita nuoria ilmastohuolen käsittelyssä. 

Uskon, että yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen voisi auttaa myös muita nuoria ilmastohuolen käsittelyssä. 

Vaikuttamistaitoja olisi hyvä oppia koulussa, koska siellä me nuoret vietämme neljäsosan ajastamme. Odotamme teiltä aikuisilta, myös teiltä opettajilta ja OAJ:lta rohkeutta toimia ja tehdä päätöksiä hyvän tulevaisuuden turvaamiseksi meille kaikille.

Peppi Tenkanen 
OAJ:n puheenjohtaja 11.10.2019

Peppi valtaa OAJ:n puheenjohtajan paikan kansainvälisenä tyttöjen päivänä Planin Girls Takeover -tempauksessa. 

Peppi on 16-vuotias lukiolainen Lohjalta.  Hän on vapaa-ajallaan aktiivisesti mukana Planin lastenhallituksen toiminnassa.

Peppi on Girls Takeoverissa mukana, koska hän haluaa kiinnittää ihmisten huomion tyttöjen heikompaan asemaan ja viestiä, että myös tytöt voivat toimia johtajina.

Plan ja OAJ ovat myös haastaneet koulut mukaan ilmastotekoon.