• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kiitoksen, ylpeyden ja levon aikaa

27.05.2019 - 10.39 Blogi
Kuvituskuva

On jälleen se aika vuodesta, jolloin suurella osalla henkilöstöstä työ kouluissa ja oppilaitoksissa on päättymässä ja siirrytään erittäin hyvin ansaitulle tauolle. Esimerkiksi päiväkodeissa ja tutkimuksen parissa töitä vielä tehdään, ja esimiehet jatkavat vielä viikkojen ajan valmistautumista ensi lukuvuoteen. Pian heillekin koittaa levon aika.

Mittaamaton on se kohtaamisten, kannustuksen, oppimisen ilon kokemusten ja uuden löytämisen riemun määrä, jota koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arjessa on tänäkin lukuvuonna koettu ja tuotettu. Niistä on oikeutettua olla ylpeitä.

Valtava on se oppi ja kasvu, jota te koulutuksen ja kasvatuksen, tieteen ja tutkimuksen ammattilaiset olette osaavalla ja sitoutuneella työllänne tuottaneet lapsillemme, nuorillemme ja myös aikuisille. Te olette jälleen tehneet ratkaisevan osan Suomen ja suomalaisten tulevaisuutta. Koko Suomi saa ja voi olla ylpeä teistä ja työstänne.

Te olette jälleen tehneet ratkaisevan osan Suomen ja suomalaisten tulevaisuutta. Koko Suomi saa ja voi olla ylpeä teistä ja työstänne.

Tiedämme kaikki, että työnne on valtavan vaativaa, joskus jopa ylikuormittavaa. Työn intensiivisyys pitää väkisin otteessaan jokaisen alamme ammattilaisen. Työtä tehdään vahvasti omalla persoonalla. Se on hyvin kuluttavaa. Työn palkitsevuus syntyy useimmiten pienistä, mutta tärkeistä, hetkistä ja pitkän aikavälin tuloksista.

Nyt alkaa vuoden se vaihe, jolloin on lupa antaa itselle aikaa ja ajattomuutta. On oikeus ottaa aikaa itselle, on mahdollisuus antaa aikaa läheisille. On aika ladata sekä henkisiä että fyysisiä voimavarastoja, itse kunkin itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nyt alkaa vuoden se vaihe, jolloin on lupa antaa itselle aikaa ja ajattomuutta. On oikeus ottaa aikaa itselle, on mahdollisuus antaa aikaa läheisille.

Opetuksessa ja kasvatuksessa, myös alan esimiestyössä, sanallista kiitosta saa liian harvoin. Liian harvoin osoitamme kiitosta toisillemmekaan. Niin ei ole tapana.

Tehkäämme nyt niin, että lomalle lähdettäessä annetaan tunnustusta työtovereillemme. Nostaa mukavasti mieltä ja lomatunnelmaa, kun läheinen työtoveri ja esimies osoittaa sanoin arvostustaan. Muistetaan tässäkin myös omat esihenkilöt.

Tehkäämme nyt niin, että lomalle lähdettäessä annetaan tunnustusta työtovereillemme.

Erityinen kiitos niille ammattilaisille, joille kulunut lukuvuosi on työuran viimeinen. Te olette eläneet koulutuksen, yhteiskunnan ja opetettavien muutoksen. Ansaitsette kaikesta työstänne kiitoksen. Nyt on aika ja lupa suunnata huomiotaan ja energiaansa itse valitsemiinsa asioihin. Kaikkea hyvää seuraavaan elämänvaiheeseen. Teille järjestöaktiiveina valtavasti aikaanne kollegoittenne hyväksi käyttäneille haluan osoittaa omat erityiset kiitokset. Tuhannet pyyteettömät tunnit ovat nyt takana. Toivottavasti monet teistä jatkavat elämää opettajayhteisössä Opetusalan Seniorijärjestön jäseninä, aktiiveinakin.

Yhtä kaikki: Tärkein sana on nyt kiitos!

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen