• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuksen oma päivä

24.01.2019 - 07.00 Blogi
Kuvituskuva

Tänään 24.1.2019 vietetään kautta aikojen ensimmäistä kansainvälistä koulutuksen päivää. Erinomainen juttu. YK:n yleisistunto hyväksyi viime joulukuussa 59 jäsenmaan esityksen siitä, että koulutus ansaitsee oman merkkipäivän.

Yksimielisesti hyväksyttyyn esitykseen sisältyy vahva viesti siitä, että koulutuksella on rauhan, vakaiden olojen, turvallisuuden, tasa-arvon, demokratian ja kehityksen vahvistumisessa perustavanlaatuinen rooli.

Kansainvälisen koulutuksen päivän hyväksyminen vuosittaiseksi merkkipäiväksi kertoo myös siitä, että YK:n jäsenmailta löytyy yhteistä poliittista tahtoa tukea toimia, jotka mahdollistavat entistä tasa-arvoisemman ja laadukkaamman koulutuksen kaikille – maasta, kansanosasta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta.

Tavoitteena kestävä kehitys

Kansainvälinen koulutuksen päivä kytkeytyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vuodelta 2015. Tavoitteet ovat jatkumo YK:n vuosituhattavoitteille ja kaikkia YK:n jäsenvaltioita koskevana ohjelmana voimassa vuoteen 2030.

Kestävän kehityksen päätavoitteita on 17. Tavoitteet ovat universaaleja eli niiden toteutumisesta huolehtiminen kuuluu meille kaikille. Suomi on laatinut oman kansallisen Agenda 2030 toimintasuunnitelman. Suomessa toimintaohjelman toimeenpano- ja seurantavastuu on maamme hallituksella.

Jokainen voi kuitenkin osallistua omilla valinnoillaan, levittämällä tietoa tavoitteista sekä vaatimalla päättäjiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Neljäntenä kestävän kehityksen päätavoitteena on hyvä koulutus, jolla tarkoitetaan erityisesti laadukasta koulutusta. Tämän tavoitteen toteutuminen on edellytys useiden muiden tavoitteiden toteutumiselle.

Muun muassa köyhyyden poistamisessa, kestävien yhteisöjen kehittämisessä, rauhan vahvistamisessa, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja innovaatioiden kehittämisessä sekä työllistymisessä koulutuksen rooli on kiistaton. Laadukasta koulutusta puolestaan ei ole ilman ammattitaitoisia ja sitoutuneita opettajia.

Yhteistyöllä laadukas koulutus yhä useammalle

Kansainvälisen koulutuksen päivän on tarkoitus korostaa kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön merkitystä neljännen, koulutusta koskevan kestävän kehityksen päätavoitteen saavuttamisessa.

Valtioiden, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, järjestöjen ja organisaatioiden, yksittäisten kansalaisten ja muiden keskeisten toimijoiden yhteistyöllä on mahdollista saada laadukas koulutus yhä useamman saataville.

Education International, kansainvälinen opettajajärjestöjen yhteistyöjärjestö, viettääkin tätä kansainvälistä koulutuksen päivää teemalla, jossa vaaditaan laadukasta julkista koulutusta kaikkien saataville, Make quality public eduation for all a reality.

Suomalaisen koulutuksen juhlaa Educassa

OAJ juhlii hyvää, laadukasta suomalaista koulutusta ja opettajia huomenna alkavilla Educa-messuilla. Suomen suurin koulutusalan tapahtuma kokoaa yli 15 000 opettajaa, opetusalan johtajaa, asiantuntijaa ja yhteistyökumppania laadukkaan ohjelman ja opetusalan ajankohtaisten asioiden äärelle.

Lauantain suuressa koulutuskeskustelussa kysytään puolueiden johtajilta koulutuslinjauksia eduskuntavaaleihin. Suomella on mahdollisuus seuraavan neljän vuoden aikana osoittaa, että koulutus on myös suomalaisen yhteiskunnan tärkein voimavara.

Viime vuosien massiiviset koulutusleikkaukset ovat vaarantaneet suomalaisen koulutuksen laadun, ja nyt on aika radikaalisti muuttaa suunta.

Siihen meistä jokainen voi vaikuttaa äänestämällä koulutus-, kasvatus- ja tutkimusmyönteisiä ja niiden merkityksen ymmärtäviä ja tunnustavia ehdokkaita kevään eduskuntavaaleissa.

Konkreettiset teot tarpeen

Tarvitaan konkreettista valtiovallantukea ja ohjausta tasa-arvon vahvistamiseksi, syrjäytymiskehityksen muuttamiseksi osallisuuskehitykseksi sekä osaamisen varmistamiseksi ja osaamistason jatkuvaksi kehittämiseksi kaikkien työikäisten osalta ja maahanmuuttajien tukemiseksi kotoutumisessa Suomeen sekä turvallisten ja terveellisten oppimisympäristöjen turvaamiseksi kaikille.

Hyvää ja laadukasta koulutusta on tärkeää vaatia joka päivä, ei ainoastaan merkkipäivinä.

Muistaminen ja muistuttaminen eivät kuitenkaan riitä, on koko ajan tehtävä väsymättömästi myös työtä niiden puolesta. Koulutuksen merkityksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden muistuttajana kansainvälinen koulutuksen päivä on kuitenkin mainio lisä kalenteriin.

Hyvää kansainvälistä koulutuksen päivää – ja tervetuloa Educaan!

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen