• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Millaisesta työstä suomalainen saa jatkossa leipänsä?

28.06.2019 - 13.24 Blogi
Kuvituskuva

3D-tulostaja, IoT-riskianalyytikko, motivaatiosuunnittelija, alustapoliisi, AI-avusteinen kyborgi, sertifiointimanageri, raaka-ainekonsultti, robottivakuutusarvioija, robottien energiahuoltaja, robottivalmistuksen tarkastaja, robottikokkiteknikko, tekoälyn personalisoija, alustalobbari, etiäisohjainten sovittaja, kaupunkiviljelijä, kypsymisaikatauluttaja, nanokuituinsinööri, kierrätysstrategian suunnittelija, elinympäristöanalyytikko, lähienergiavarastoija… Onhan noita, tulevaisuuden ammatteja.

SuomiAreenassa Porissa julkistetaan 17.7. OAJ:n, EK:n ja Sivistystyönantajien tilaama selvitys työelämämurroksesta. Kysymme, pelottaako murros ja mikä siinä pelottaa eniten.

Osaammeko arvella – osaako joku Suomessa arvella – miten moni työ tai ammatti katoaa seuraavan 5–10 vuoden aikana? Miten moni olemassa oleva ammatti muuttuu tai muuntuu lähitulevaisuudessa, ja mitä osaamista työn ja ammatin hallinta edellyttää ihmiseltä itseltään tai hänen yhteisöltään? Millaisilla toimialoilla Suomi ja suomalaiset menestyvät tulevaisuudessa? Missä meidän tulee olla hyviä?

Noihin kysymyksiin Suomen hallituksen on löydettävä vastauksia ja konkreettisia ratkaisuja yhdessä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja erityisesti osaamiseen ja oppimiseen sekä niiden kehittämiseen perehtyneiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Työ on aloitettava heti.

Konkreettisia ratkaisuja Suomen ja suomalaisten tulevaisuuteen pitää alkaa etsiä heti.

Hallittu muutos vaatii joka tapauksessa vahvaa panostusta koulutukseen eli vähintään muutoksen suuruuden suhteessa. Jatkuva koulutus on elinehto hyvälle tulevaisuudelle, myös hyvinvointiyhteiskunnan säilymiselle.

Koulutuksen määrä ei kuitenkaan yksin ratkaise, vaan koulutuksen sisällöillä ja toteutustavalla on yhä suurempi merkitys. Ilmiöiden ja tekemisen perustan ymmärtäminen sekä uusia ratkaisuja luova, innovatiivinen ja aloitteellinen työote tulee koko ajan tärkeämmäksi.

Koulutuksen sisällöillä ja toteutustavalla on yhä suurempi merkitys.

Toisaalta on hyvä ja tärkeää huomata ja todeta, että koulutus antaa muutokselle myös tilaa ja mahdollisuuksia. Muutoksessa koulutuksen rooli on hidastava, jo tapahtuneeseen reagoiva tai muutosta ennakoiva, parhaassa tapauksessa sitä suuntaava.

Tulevaisuuden osaamistarpeista ja jatkuvan uudelleenkouluttautumisen kysymyksistä ja ratkaisuista keskustellaan SuomiAreenassa Porissa keskiviikkona 17.7. kello 10–11 OAJ:n, EK:n ja Sivistystyönantajien yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Kannattaa tulla kuulolle.

Kurkkaa SuomiAreenan tunnelmiin!

OAJ toi nykykoulun näyttävästi esille 15.–19.7.2019 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa, joka rikkoi aiemman kävijäennätyksensä. Tutustu verkossa SuomiAreenasta tehtyihin uutisiin tai katso keskustelujen tallenteita!

Uutiset ja tallenteet
Olli Luukkainen
Olli Luukkainen