• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nyt mitataan työnantajan vastuullisuutta

13.02.2019 - 11.54 Blogi
Kuvituskuva

Kunnat ja oppilaitokset hakevat nyt ahkerasti uusia opettajia avoimiin tehtäviin. Huolestuttavaa on, että moneen aiemmin vakituiseen tehtävään haetaankin tuntiopettajaa.

Heti näin alkuvuodesta kunnat ja oppilaitokset hakevat uusia opettajia avoimiin tehtäviin. Tässä vaiheessa vuotta haettavat tehtävät ovat pääsääntöisesti vapautuneita kokoaikaisia tehtäviä, joihin haetaan uusia vakituisia opettajia aikaisemman opettajan eläköityessä tai irtisanoutuessa.

Sellainen ilmiö näyttää huolestuttavasti laajenevan, että tehtävään haetaankin tuntiopettajaa eikä lehtoria tai viranhaltijaa. Näin ainakin hakuilmoitusten mukaan.

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät lait, kuten perusopetuslaki tai laki ammatillisesta koulutuksesta, lähtevät siitä, että opetuksen järjestäjällä on oltava riittävä määrä opettajien virkoja – tai yksityisissä kouluissa toimia. Näiden lisäksi voi olla tuntiopettajia. Virkoja on siis oltava ja lisäksi voi olla tuntiopettajia.

Tilanne saattaa vääristyä

Noiden lakien mukaisesti koulutuksen järjestäjät ovat aikoinaan perustaneet kouluihin virkoja ja toimia. Näistä päättää koulutuksesta vastaava lautakunta.

Päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia palkattiin, kun opetustuntimäärät eivät riittäneet virkaan tai tehtävä oli täysin uusi. Näin tulkitsen lain tarkoituksenkin olleen.

Jostakin syystä jotkut työnantajat eivät aio täyttää avoimia virkoja uudella opettajalla vaan tehtävään palkataan tuntiopettajia. Tämä on vähintään outoa, oikeammin käsittämätöntä.

Tilanne saattaa vääristyä niin, että tuntiopettajia on jopa enemmän kuin viroissa olevia. Yhdeksi syyksi väitetään, ettei tehtävään ole virkaa ja että viran perustaminen on hankalaa ja hidasta. Tuo ei pidä paikkaansa. Pääsääntöisesti nämä virat ovat jo olemassa, eikä uutta tarvitse perustaa – ainakin, kun edellinen viranhaltija on juuri irtisanoutunut tehtävästään.

Hyviäkin esimerkkejä löytyy

Onneksi vastuullisuutta ja hyviäkin esimerkkejä löytyy: jyväskyläläinen koulutuskuntayhtymä Gradia korjasi kertaheitolla vuosien aikana muodostuneen vääristymän ja siirsi viime syksynä satoja tuntiopettajia virkoihin. Tässä esimerkkiä toisillekin työnantajille.

Pahimmillaan haetaan tuntiopettajaa ilman tarkennusta. Tämä ei kerro tehtävän laajuudesta mitään.

Pelkkä tuntiopettaja-nimike on epävarmalla pohjalla, koska silloin opetustuntien määrä voisi periaatteessa vaihdella yhdestä tunnista viikossa aina täyteen opetusvelvollisuuteen ja ylikin.

Tilanne vastaa ”nollasopimusta”, joka on työsopimuslaissa nyt kielletty – siis työnantajan laitonta toimintaa. Sellaisiin työsopimuksiin ei tule kenenkään suostua.

Työsopimuksessa määriteltävä todellinen tuntimäärä

Työnantajan tulee työsopimuksessa määritellä todellinen tuntimäärä. Kunnallisissa kouluissa ei noudateta työsopimuslakia vaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta. Päätös tuntiopettaja-tehtävästä ilman määritettä on myös kunnallisen viranhaltijalain vastainen.

Laki edellyttää, että viranhaltijapäätöksestä on käytävä ilmi palkkauksen perusteet. Näin ei ole, jos palkkauspäätöksenä on pelkkä ”tuntiopettaja”. Virassa olevan opettajan palkkauksen perusteet ovat selvät, samoin päätoimisen ja sivutoimisen tuntiopettajan.

Päätoiminen tuntiopettaja on kuukausipalkkalainen ja sivutoiminen tuntiopettajan on tuntipalkkalainen ja samalla palkkatasossa on suuri ero.

Pelkkä tuntiopettaja-nimike ei siis kerro, kummalla perusteella palkka määräytyy. Tällöin opettajaehdokkaan on täysin mahdotonta arvioida tulevaa palkkaansa nyt tai tulevina vuosina, kun palkka voi lukuvuodesta toiseen vaihdella oleellisesti. Kyseessä on siis tietynlainen ”nollasopimus”.

Joustoa haettaessa unohdetaan omat velvoitteet

Haluttomuus viran täyttämiseen ihmetyttää. Palkattavilla tuntiopettajilla on usein kokoaikaisen työmäärä eli täydet opetustunnit ja ylituntejakin. Vastaava tehtävä on ollut vuosia. Oppilasmäärät pystytään ennustamaan vähintään 6 vuoden päähän. Tarve kokoaikaiseen opettajaan on ilmeinen.

Koulutuksen järjestäjät hakevat järjestelyihin joustoja unohtamalla samalla omat velvoitteensa.

Liian monilta koulutuksenjärjestäjiltä koulutusten lakien lähtökohta on päässyt unohtumaan, tai ne aktiivisesti unohdetaan. Kouluissa tulee olla pääosin virkoja ja vain lisäksi pää- sekä sivutoimisia tuntiopettajia.

Oppilaitosten tulee suunnitella opetuksen kokonaisuuden niin, että pysyvästi tarvittava kokoaikainen henkilöstön määrä hahmotetaan, jolloin tehtävät voidaan täyttää virkoina tai toimina.

Muunlainen toiminta on työnantajan vastuuttomuutta, jopa laitonta toimintaa. Tulemme kampaamaan aiempaa tiheämmällä kammalla tällaiset tapaukset ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin. Tärkein niistä on törkeyksien tekijöiden esiin nostaminen julkisuudessa.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen