• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nyt on työnantajan vuoro osoittaa arvostusta varhaiskasvatuksen opettajille

21.09.2019 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Julkisuudessa varhaiskasvatuksen opettajien työn merkityksestä puhutaan paljon, ja päättäjät osoittavat arvostavansa osaavia opettajia jo muutenkin kuin juhlapuheissa. Seuraavaksi on työnantajan vuoro tehdä osuutensa, jotta arvostus näkyy myös opettajien pankkitilillä.

Entiset opiskelukaverini karkaavat varhaiskasvatuksesta muille aloille, kirjoittaa nuori varhaiskasvatuksen opettaja tällä viikolla Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Hän on huolissaan opettajapulasta ja siitä, saadaanko osaavat opettajat pysymään alalla. Jos osaamisesta halutaan pitää kiinni ja työtämme arvostetaan, sen pitää näkyä myös palkassa, opettaja kirjoittaa. En voisi olla enempää samaa mieltä.

Arvostusta tarvitaan, mutta puheet eivät ratkaise opettajapulaa

Ilmassa on paljon merkkejä siitä, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat saamassa työlleen ansaitsemansa arvostuksen. Tutkimukset osoittavat laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityksen. Julkisuudessa näkyy yhä enemmän opettajien työtä arvostavia puheenvuoroja. Palkankorotuksia puolustaa sosiaalisessa mediassa suurelta osin ihan tavallisista ihmisistä koostuva joukko, ja onneksi päättäjätkin osoittavat myös muuten kuin juhlapuheissa ymmärtävänsä, että varhaiskasvatukseen kannattaa satsata.
 
Budjettiriihessä maan hallitus teki viisaita päätöksiä, kun esimerkiksi subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettiin ja lapsiryhmien maksimikokoa pienennettiin.
 
Arvostava puhe ja hyvät päätökset ovat tärkeitä, mutta ne eivät muutu laadukkaaksi pedagogiseksi toiminnaksi, ellei meillä ole osaavia ja koulutettuja opettajia ja muuta henkilökuntaa toteuttamassa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Ja tässä asiassa pallo on nyt työnantajilla.

Arvostava puhe ja hyvät päätökset ovat tärkeitä, mutta ne eivät muutu laadukkaaksi pedagogiseksi toiminnaksi, ellei meillä ole osaavia ja koulutettuja opettajia.

Vaativasta työstä vaativan työn palkka

Työnantajan pitää osoittaa arvostavansa varhaiskasvatuksen opettajia. Siihen on loistava mahdollisuus edessä olevalla sopimuskierroksella. Tarvitsemme tulevaisuudessa paljon lisää työhönsä vihkiytyneitä varhaiskasvatuksen opettajia, koska varhaiskasvatuslain henkilöstörakenneuudistus oikealla tavalla lisää opettajien määrä ja eläkkeelle siirtyy koko ajan lisää. Avainasemassa on palkkatason nostaminen nykyisestä.

Työnantajan pitää osoittaa arvostavansa varhaiskasvatuksen opettajia. Siihen on loistava mahdollisuus edessä olevalla sopimuskierroksella.

Tällä hetkellä yliopistokoulutetun varhaiskasvatuksen opettajan alkupalkka kunnissa on vaatimattomat 2 367 euroa. Yksityisissä päiväkodeissa se on vielä matalampi, vain 2 214 euroa.

Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvokin jää varhaiskasvatuksen opettajilla 2 405 euroon, koska lähes 2 000:lle kunnalla työskentelevälle opettajalle maksetaan vain vähimmäisperuspalkkaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajistakin useampi kuin joka kymmenes saa vain 2 549 euron suuruista vähimmäispalkkaa. Palkkakehitys on varhaiskasvatuksen opettajilla jäänyt pelkkien työkokemuslisien varaan, koska työaikakorvauksia ei varhaiskasvatuksen opettajille makseta. 

Jokainen, joka on yhtään perehtynyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, tietää, että työn vaativuus on kasvanut merkittävästi. Jos paikalliset palkkausjärjestelmät toimisivat, moni varhaiskasvatuksen opettaja saisi tuntuvat lisäyksen palkkaansa. Palkkausjärjestelmät eivät kuitenkaan mittaa oikein varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään liittyviä vaativuustekijöitä eivätkä huomioi tehtävän vaativuudessa tapahtuvia muutoksia. Työnantajat eivät budjetoi riittävästi rahaa palkkausjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen, eikä osalla ole vielä lainkaan palkkausjärjestelmää käytössä.

Miksi ei otettaisi mallia Islannista?

Nykymeno ei voi jatkua, vaan tarvitaan sitovampia palkkausmääräyksiä sekä varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja päiväkodin johtajille kohdennettuja palkankorotuksia. Nyt eivät riitä yleistä linjaa paria prosenttia suuremmat korotukset. Tarvitaan selkeä palkkaohjelma, jonka vaikutukset näkyvät konkreettisesti jäsentemme tilillä, ja jolla varhaiskasvatuksen opettajat nousevat uudelle palkkaustasolle.

Nyt eivät riitä yleistä linjaa paria prosenttia suuremmat korotukset. Tarvitaan selkeä palkkaohjelma, jonka vaikutukset näkyvät konkreettisesti jäsentemme tilillä.

Palkkaohjelman toteuttamiseen on tarvittaessa saatava valtiovallan vauhditusta ja taloudellista tukea. Miksi emme ottaisi mallia Islannista?Siellä päättäjät osallistuivat varhaiskasvatuksen opettajien palkkatason nostamiseen tuntuvalla rahamäärällä, ja maisterin tutkinnon suorittaneiden varhaiskasvatuksen opettajien alkupalkka saatiin samalle tasolle luokanopettajien kanssa. Myös luokanopettajien palkkatasoa pitää seuraavalla sopimuskierroksella alkavalla palkkaohjelmalla tietysti nostaa reippaasti. 
 
Oma lukunsa ovat päiväkodin johtajat. Heiltä lainsäädäntö edellyttää tulevaisuudessa maisterintutkintoa. Alkupalkka jää silti heilläkin kunnallisissa päiväkodeissa 2 664 euroon ja yksityisissä päiväkodeissa 2 385 euroon. Palkkaohjelmalla on tämän ja seuraavan sopimuskierroksen aikana saatava maisterijohtajien palkkaus samalle tasolle perusopetuksen rehtoreiden kanssa, koska kelpoisuusvaatimuskin on sama.

Palkkaohjelmalla on tämän ja seuraavan sopimuskierroksen aikana saatava maisterijohtajien palkkaus samalle tasolle perusopetuksen rehtoreiden kanssa, koska kelpoisuusvaatimuskin on sama.

Ja kun varhaiskasvatuksen opettajien työn arvostuksesta puhutaan, niin todettakoon vielä yksi asia. Me OAJ:ssä haluamme, että varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien palvelussuhteen ehdoista sovitaan opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa. Ei ole mitään syytä sille, miksi kaikki opettajat ja johtajat eivät olisi saman sopimuksen piirissä. Olemme jo vieneet asian neuvottelupöytään, ja aiomme määrätietoisesti edistää tavoitteen toteutumista. On työnantajan vuoro tehdä ratkaisuja, joilla opettajapula selätetään.

 

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen