• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Onko muutoksen aika?

13.11.2019 - 10.30 Blogi
Kuvituskuva

OAJ:ssä uudistetaan parhaillaan strategiaa ja koko järjestön toimintaa. Kehittämishankkeessa on noussut selvästi esiin kolme kokonaisuutta, jotka kaipaavat uudistamista. Onko muutoksen aika? Se on jäsenten valitsemista edustajista kiinni.

OAJ uudistaa strategiansa ensi toukokuussa. Silloin määritellään muun muassa toiminnan painopisteet ja nimetään toimintaamme ohjaavat arvot. Tämä on tärkeää, jotta kohdennamme voimavaramme jäsenkuntamme edunvalvonnan kannalta tärkeimpiin toimintoihin.

Uudistaminen ei jää kuitenkaan siihen. Strategia muodostaa vasta perustan järjestötoimintamme uudistamiselle.

Strategia muodostaa vasta perustan järjestötoimintamme uudistamiselle.

Käynnistimme vuoden 2019 alusta kaksivuotisen OAJ:n järjestötoiminnan kehittämishankkeen. Ensimmäisen vuoden aikana on kartoitettu OAJ:n toimintaan kohdistuvia jäsenkuntamme mietteitä ja toiveita. Olemme selvittäneet myös yleisesti suomalaiseen järjestötoimintaan liittyviä muutoksia ja muissa ammattijärjestöissä käynnissä tai suunnitteilla olevia muutostoimia.

Keräämämme aineiston pohjalta omiksi kehittämiskohteiksemme nousee selkeästi ainakin kolme kokonaisuutta. Ensimmäinen on järjestörakenteen monimutkaisuus ja monitahoisuus. Jäsenet kokevat hukkuvansa järjestöbyrokratian sokkeloihin. Järjestön johtajana näen myös, että erittäin monipolvinen järjestö- ja päätöksentekorakenne syö tolkuttoman määrän aikaa, energiaa ja työvoimaa järjestöbyrokratian pyörittämiseen. Tuloksellisempaa olisi kohdentaa se työ vaikuttamis- ja neuvottelutoimintaan.

Jäsenet kokevat hukkuvansa järjestöbyrokratian sokkeloihin.

Myös toinen uudistamistarve liittyy järjestörakenteeseen. Etenkin nuorempi jäsenkunta haluaa äänensä suoraan kuuluviin ja suoraa kohdennettua toimintaa, ei monipolvisen byrokratiakoneiston läpi menevää asioitten hieromista. Ihmiset ovat valmiita suoraan toimintaan tärkeäksi kokemiensa tavoitteiden puolesta, mutta eivät istumaan iltakausia tai vuosia erilaisissa toimielimissä.

Viestinnältä jäsenet odottavat aiempaa enemmän avoimuutta ja ennakointia. Asioista ja niiden taustoista halutaan kuulla jo valmisteluvaiheessa, ei vasta sitten, kun niistä on jo hallinnossa päätetty. Tähänkin muutokseen tartutaan, vaikka esimerkiksi sopimusedunvalvonnan osalta se ei neuvottelutaktisesti kaikilta osin ole täysin toteutettavissa.

Se, mitä muutoksia toimintaamme saamme, on täysin OAJ:n valtuuston ja hallituksen käsissä. Vuoden päästä syksyllä OAJ:n valtuusto päättää tarvittavista toimintatapojen muutoksista tai niiden muuttamattomuudesta. Silloin päätetään päätöksentekorakenteista, päätösten valmistelutavoista, järjestörakenteista ja mahdollisista sääntömuutoksista.

Se, mitä muutoksia toimintaamme saamme, on täysin OAJ:n valtuuston ja hallituksen käsissä.

Nyt on vaikuttamisen aika. Jokainen jäsen voi vaikuttaa suoraan ottamalla kantaa eri kanaviemme kautta ja ottamalla yhteyttä valittuihin OAJ-päättäjiin.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

 

Olli Luukkaisen puhe OAJ:n valtuustossa