• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan jaksaminen jatkuvasti kovilla ammatillisen koulutuksen muutosten pyörteissä

24.04.2019 - 14.48 Blogi
Kuvituskuva

Ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut suuria muutoksia. Kaikki niistä eivät ole vielä täysin realisoituneet.

Ammatillisen koulutuksen uudistuneen lainsäädännön myötä opettajan työnkuva on muuttunut, ja se vaatii uuden tavan ajatella ja tehdä työtä. Vuosityöaika on työehtojen vastaus muuttuneeseen työnkuvaan, jossa opettajan tehtävät muodostuvat suuresti muustakin työstä kuin perinteisestä opettamisesta.

Vuosityöajassa kaiken opettajan tekemän työn on oltava palkanmaksun perusteena. Vuosityöajan tehtävänä on myös estää töiden osa-aikaistamista ja sitä kautta turvata ansiotaso.

Kuormitusta ja myllerrystä

Kiristynyt rahoitus on johtanut viime vuosina lukuisiin yhteistoimintamenettelyihin, joiden tuloksena on ollut muun muassa irtisanomisia, lomautuksia ja osa-aikaistamisia. Yt-prosessi on henkisesti raskas kaikille työyhteisön jäsenille.

Kuormitusta lisää se, että yt:t toistuvat, vieläpä varsin tiheällä kierrolla. Ne, joilla työpaikka on säilynyt, ovat olleet tyytyväisiä omasta puolestaan, mutta kenties saattaneet tuntea suurtakin syyllisyyttä siitä, että kollega on irtisanottu. Irtisanotun mielessä pyörii luultavimmin kysymys: ”Miksi minä?”.

Kaiken muutoksen ja myllerryksen keskellä kollegiaalisen tuen ja tiimityön merkitys korostuvat.

Kaiken muutoksen ja myllerryksen keskellä kollegiaalisen tuen ja tiimityön merkitys korostuvat. Rahoituksen vähennyttyä pienemmällä porukalla tehdään monimuotoistuvaa työtä.

Opettajan on otettava huomioon esimerkiksi eri-ikäiset, erilaisista kulttuuritaustoista tai osaamistaustoista tulevat, eri lailla oppivat, erityistä tukea tarvitsevat ja nopeasti etenevät opiskelijat. Heille jokaiselle rakennetaan oma yksilöllinen oppimispolkunsa.

Tämä on tavoitteena hyvä asia, sillä jokainen opiskelija on yksilö, jolla on oma taustansa ja tapansa oppia sekä omat päämääränsä. Opettajalle tämän kaiken toteuttaminen pienenevillä resursseilla on kuitenkin suuri haaste.

Rahoitusperustan muutos haastaa myös opettajan etiikan. Jos opiskelija ei saa suoritteita, rahoitus pienenee. Tällöin valitettavasti joskus työnantaja alkaa kolkutella olkapäälle.

Stoppi talkoo- ja urakkatyölle

Työnantaja päättää työajan käytöstä ja hänellä on vastuu siitä, mitä asioita ja töitä hän resursoinnissa priorisoi. Opettajan velvollisuuksiin kuuluu tehdä hänelle osoitetut tehtävät niihin osoitetun työajan puitteissa.

Mikäli opettajan työpanosta tarvitaan johonkin työtehtävään yli resursoidun, resursointia muutetaan työtehtävien sisällä tai opettajalta ostetaan lisätyöaikaa. Tästä on pidettävä kiinni.

Nyt on aika sanoa stop talkoo- ja urakkatyölle. Mikäli opettajan työpanosta tarvitaan johonkin työtehtävään yli resursoidun, resursointia muutetaan työtehtävien sisällä tai opettajalta ostetaan lisätyöaikaa. Tästä on pidettävä kiinni.

Oppilaitoksiin kaivataan aitoa yhdessä tekemisen kulttuuria ja vuorovaikutusta – puolin ja toisin.

Esimiehet ovat niin ikään uuden edessä. Oppilaitoksiin kaivataan aitoa yhdessä tekemisen kulttuuria ja vuorovaikutusta – puolin ja toisin.

Esimies ja opettaja tekevät vuosityöaikasuunnitelman yhdessä ja sitä muutetaan tarvittaessa. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Luottamus rakentuu tekemällä, ei pelkillä puheilla tai julistuksilla.

Ammatillisen koulutuksen reformi on antanut mahdollisuuden muuttaa koulutuksen järjestämistapaa. Tämä vaatii riittävää rahoitusta. Tulevassa hallitusohjelmassa ammatillisen koulutuksen rahoitus tarvitsee jättiloikan.

Tässä on haaste tulevalle eduskunnalle. Kysy mitä kansanedustajasi tekee ammatillisen koulutuksen puolesta.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen