• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perehdyttäminen kuuluu kaikille

30.01.2019 - 13.43 Blogi
Kuvituskuva

Opettajaksi opiskelevilla nuorilla ei pitäisi olla huolta siitä, saavatko he riittävästi opastusta ja tukea, kun aloittavat työnsä uusina työntekijöinä. Senhän turvaa laki. Mutta huoli on ja huolelle vahvat perusteet.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL on selvittänyt laajalla kyselyllään entisten jäsentensä kokemuksia työelämän aloittamisesta ja heidän työhönsä saamasta perehdytyksestä ensimmäisten työvuosien aikana.

Asiasta on julkaistu myös tutkimuksia. Tulokset ovat niin huolestuttavia, että SOOL on päättänyt tukea jäseniään myös tulevaisuudessa julkaisemalla omat suosituksensa työhön perehdyttämisestä. Julkaisu kannattaa lukea! 

Perehdyttäminen vähäistä

Myös kansainvälisen TALIS-tutkimuksen tulokset osoittavat, että uusien opettajien perehdyttäminen heidän tullessaan ammattiin oli Suomessa kansainvälisesti vertaillen vähäistä.

Valitettavasti myös opettajien osallistuminen ammatillista kehitystä tukevaan jatkokoulutukseen näytti olevan entisestäänkin, liian vähäisestä osallistumisesta, hiipumassa.

Nämä heikennykset ovat jo vaarantamassa maailman maineessa olevan suomalaisen opettajan osaamisen laatua.  Opettajat kouluttautuisivat ammatissaan varmasti mielellään, jos siihen olisi tosiasialliset mahdollisuudet.

Keskeinen tulos on se, että perehdyttämisen toteutuminen on hyvin vaihtelevaa ja osallistuminenkin vähäistä. Jossain siis perehdytetään hyvin ja jossain tuskin lainkaan.

Lähiesimiehille mahdollisuus perehdyttää 

OAJ:n omien selvitysten perusteella lähiesimiehiltä on monissa kunnissa viety tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa hyvin tehtävänsä.

Työaikaresurssi on minimoitu, vaikka työpaine ja tehtävä ovat lisääntyneet ja muuttuneet haasteellisemmiksi. Työpäivien pituus ylittää työsopimuksen työajan jatkuvasti ilman ylityökorvauksia.

Lähiesimiestyöhön tulee osoittaa tarvittavat resurssit, jotta opettajat voisivat saada riittävän tuen raskaalle työlleen. Kunnanjohtajan Excel-taulukko vaatii euroja, mutta oppilaat, opettajat ja rehtorit lisää yhteistä aikaa ja kohtuulliset resurssit toimintaansa. Laatu pitäisi saada osaksi päätöksenteon perusteita.

Hyvä perehdytys tekee työpaikasta houkuttelevan

Näköpiirissä on lähivuosina työvoimapula osaavista henkilöistä ja monilla opetuksen sektoreilla on ongelmana, kun alalle koulutetut hakeutuvat muihin ammatteihin.

Yksi syy on varmasti vaativalla alalla laiminlyöty perehdytys. Syitä on varmasti muitakin, mutta tämä on turha ja lain vastainen.

Työtekijän riittävä ja hyvä perehdyttäminen on laissa säädetty työnantajan velvoite, mutta se on myös työnantajalle upea mahdollisuus luoda houkutteleva ja laadukas työpaikka, joka tuottaa jatkossakin maailman parasta opetusta ja hyvinvointia.

Tämä heijastaa vaikutuksiaan varmasti myös kunnan elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Siis niihin asioihin, joiden edistämistä varten kunta on olemassa.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen