• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ratkaiseeko ammatillinen koulutus osaajapulan ja työttömyyden? Se on päättäjistä kiinni

17.09.2019 - 11.00 Blogi
Kuvituskuva

Päättäjät tuskailevat työttömyyslukujen ja jatkuvan oppimisen edistämisen kanssa, yrityksiä puolestaan hiertää osaajapula. Ammatillinen toinen aste ja ammattikorkeakoulutus tarjoavat ratkaisuja, mutta vain, jos niiden laatuun satsataan.

Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin vaikeaa saada yritykseen työvoimaa, hankolainen yrittäjä Risto Räisa kertoi viime viikolla Helsingin sanomissa. Hän kertoi myös ammatillisen koulutuksen laadun heikentyneen ja totesi, että työpaikalla ei ole mahdollisuutta ottaa vastuuta opiskelijoiden oppimisesta.

Kovaa tekstiä, mutta ei kovin yllättävää. Sama viesti välittyy OAJ:n opettajille tekemästä kyselystä, jolla selvitimme heidän näkemykseen reformin toteutumisesta. Kyselyn ennakkotietoja julkaistiin lauantaina 14. syyskuuta OKKA-säätiön ammatillisilla opettajapäivillä ja koko kysely tänään 17. syyskuuta.

Ongelmien ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä

Huolta opetuksen laadusta riittää niin toisella asteella kuin ammattikorkeakoulutuksessa. Kaikkien ongelmien juurisyynä ovat mittavat leikkaukset perusrahoituksesta. Edellinen hallitus näki ammatillisen koulutuksen potentiaalin ja lisäsi sekä toiselle asteelle että ammattikorkeakouluille tehtäviä, kuten jatkuvaa oppimista sekä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja vahvistamista. Samaan aikaan päättäjät kuitenkin tekivät tehtävien toteuttamisesta mahdotonta leikkaamalla perusrahoituksesta yli viidenneksen.

Kenellekään ei pitäisi tulla yllätyksenä, että vähemmällä ei saada aikaan enempää, sillä esimerkiksi OAJ:n reformilakilausunnoissa muistutettiin asiasta toistuvasti ja edellytettiin, että lisääntyvät tehtävät huomioidaan rahoituksesta päätettäessä. Edellinen hallitus ei riittävää rahoitusta turvannut, mutta nyt suunnan pitää kääntyä. Ammatillisilla opettajapäivillä opetusministeri Li Andersson puhuikin opettajien määrän lisäämisen ja lisäresurssien puolesta. Nyt on aika siirtyä puheista tekoihin.

Ammatillisilla opettajapäivillä opetusministeri Li Andersson puhui opettajien määrän lisäämisen ja lisäresurssien puolesta. Nyt on aika siirtyä puheista tekoihin.

Heikkolaatuiseen koulutukseen ei Suomella ole varaa

Ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakoulutuksessa on reilut 400 000 opiskelijaa, ja opiskelu on vahvasti kiinni työelämässä. Tämä tarjoaa ratkaisun avaimet niin osaajapulaan kuin työttömyyden vähentämiseen – mutta vain, jos opettajia on riittävästi turvaamaan koulutuksen laatu. Heikkolaatuiseen koulutukseen Suomella ei ole varaa, sillä rahoitusvaje näkyy ennen pitkää väistämättä työttömyys- ja syrjäytymistilastoissa.

Maailmalla ihmetellään vielä, miten olemme kyenneet luomaan näin suuren suosion saaneen ammatillisen koulutuksen ja tehneet oppilaitoksista vielä haluttuja työpaikkoja. Toden totta: esimerkiksi Euroopan komission tutkimuksen mukaan ammatillisen tutkinnon suorittaneet työllistyvät valmistumisensa jälkeen erinomaisesti. Moni myös jatkaa opintojaan toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, ja ammatillisen opettajan työhön ja opettajaopintoihin on riittänyt kiinnostusta. Kansainvälisesti vertailtuna ammatillinen koulutuksemme onkin menestystarina. Mutta siltä ei saa sulkea silmiä, että käänne huonompaan on jo tapahtunut.

Kansainvälisesti vertailtuna ammatillinen koulutuksemme onkin menestystarina. Mutta siltä ei saa sulkea silmiä, että käänne huonompaan on jo tapahtunut.

Suomi ansaitsee päättäjät, jotka ymmärtävät ammatillisen koulutuksen arvon. Ansaitsemme päättäjät, jotka ymmärtävät, että kun opettajat saavat työhönsä riittävät resurssit, he ratkaisevat – yksi opiskelija kerrallaan – juuri niitä ongelmia, joiden kanssa päättäjät eniten tuskailevat.

Näiden pitää toteutua, jotta ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulutuksen menestystarina voi jatkua:
  1. Jokaisella opettajalla pitää olla mahdollisuus tehdä työnsä hyvin: edistää uusien tietojen ja taitojen oppimista niin oppilaitoksessa kuin työpaikoilla.

  2. Jokaisen opiskelijan pitää saada laadukasta opetusta. Opettajilla ja opinto-ohjaajilla pitää olla aikaa kohdata opiskelija yksilönä ja tarjota riittävästi tukea opintoihin. Opintojen pitää taata opiskelijoille osaamistaso, jolla he pärjäävät työelämässä ja joka mahdollistaa myös opintojen jatkamisen esimerkiksi ammattikorkeakoulussa.

  3. Jokaisen yrityksen pitää saada opettajilta tukea opiskelijoiden ohjaamiseen. Heidän pitää myös saada koulutettuja työntekijöitä, joiden osaaminen on tutkinnon suorittamisen jälkeen ajan tasalla ja joiden tekemä työ auttaa yrityksiä menestymään.

 

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen