• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Saammeko hyviä uutisia hallitusohjelmasta?

21.05.2019 - 11.19 Blogi
Kuvituskuva

Uskovatko hallitusta muodostavat puolueet tutkimustietoon? Pitävätkö puolueet koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen resurssien vahvistamista kannattavana ja tuottavana investointina tulevaan? Jos vastaus on kyllä, pitää sen näkyä tulevassa hallitusohjelmassa hyvinä uutisina.

Kahdeksantoista keskeistä koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan järjestöä julkaisi muutama päivä sitten suuren ilmoituksen iloisista uutisista, joita julkaistaan Suomessa vuonna 2023. Ilmoituksen oletusarvona olivat ne päätökset, joita odotamme kuulevamme ja lukevamme pian saatavasta hallitusohjelmasta. Toivottavasti odotuksemme toteutuu.

Hallitusohjelmasta luemme, uskovatko hallitusta muodostavat puolueet tutkimustietoon ja ajattelevatko ne niin, että resurssien vahvistaminen koulutuksessa, kasvatuksessa ja tutkimuksessa on kannattava ja tuottava investointi tulevaan.

Ajattelevatko hallitusta muodostavat puolueet, että resurssien vahvistaminen koulutuksessa, kasvatuksessa ja tutkimuksessa on kannattava ja tuottava investointi tulevaan?

Lukuisat kansainväliset ja kansalliset, muun muassa OECD:n tekemät, tutkimukset osoittavat, että panostus varhaiskasvatukseen tulee jopa 7-kertaisena takaisin. Koulu alkaa Suomessa verrattain myöhään, eikä sitä tarvitse aikaistaa, mutta oppimisvalmiuksien kehittämiselle tulee antaa enemmän aikaa ulottamalla perusopetuslain mukainen esiopetus kaikkien lasten kohdalla kaksivuotiseksi. Tämä tasaa lasten erilaisista taustoista johtuvia oppimiseroja ja on loikka kohti tasa-arvoisempaa koulutusta.

Oikeus varhaiskasvatukseen muutetaan subjektiiviseksi, ryhmäkokorajat alennetaan ja oikeutta oppimisen tukeen vahvistetaan varhaiskasvatuksessa.

Tutkimukset osoittavat, että panostus varhaiskasvatukseen tulee jopa 7-kertaisena takaisin.

Yliopistollisen varhaiskasvatuksenopettajien koulutusmäärien nosto ulotetaan koko hallituskaudelle. Voittoa tuottavaa yksityistä varhaiskasvatusta rajoitetaan lainsäädännöllä yhdenmukaisesti perusopetuksen kanssa.

Perusopetukseen panostetaan hallituskaudella 200 miljoonaa euroa, ja lainsäädännöllä ohjataan nykyistä tiukemmin oppilaan oikeutta oppimisen tukeen ja pienryhmään.

Samalla määritellään lainsäädännöllä opettaja-oppilasmäärien maksimimäärät ja luodaan opettajarekisteri.

Toisen asteen tutkinnolla suorittaminen vähentää selkeästi syrjäytymistä. Tutkinto tulee kaikille velvoittavaksi myös siksi, koska ilman toisen asteen tutkinnon tuomaa osaamista ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä on työllistyminen yhä epätodennäköisempää. Lisäksi toisen asteen tutkinnolla on suora yhteys elinikään, terveyteen, sosiaaliturvan tarpeeseen ja moniin muihin keskeisiin hyvinvoinnin tekijöihin.

Toisen asteen tutkinnolla on suora yhteys elinikään, terveyteen, sosiaaliturvan tarpeeseen ja moniin muihin keskeisiin hyvinvoinnin tekijöihin.

Ammatillinen koulutus saa kunnianpalautuksen. Hallitusohjelmassa tunnustetaan, etteivät nykyisin järjestelyin läheskään kaikki saavuta työllistymisen ja työelämän edellyttämää osaamistasoa. Niinpä resursseja vahvistetaan reippaasti ja sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukiokoulutuksessa määritellään lähiopetuksen minimi.

Jatkuvan oppimisen ohjelma käynnistetään välittömästi kolmikantaisen valmistelun pohjalta.

Korkea-asteen koulutuksen indeksit palautetaan vuoden 2020 alusta täysimääräisenä. Rahoitusmallia uudistetaan heti niin, että keskinäiseen kansalliseen kilpailuun perustuvan rahoituksen suhteellista osuutta pienennetään ja perusrahoitusta vahvistetaan.

Innovaatiotoimintaan panostetaan aloittamalla konkreettinen ohjelma, jolla innovaatiotoiminnan rahoitusosuus on vähintään 4 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2030.

Kotoutumiskoulutus saa erityishuomionsa hallitusohjelmassa ja koulutuksen ensisijaisuus kirjataan. Erityisesti kielikoulutuksen merkitys noteerataan ja siihen kohdennetaan erityisvaroja. Vakiintuneet koulutuksenjärjestäjät, mukaan lukien vapaan sivistystyön toimijat, on nimetty suomalainen kotoutumisen toimintatapa.

Perhevapaauudistus toteutetaan.

Kolmikantainen työmarkkinatoiminta palautetaan työelämä- ja sosiaalipolitiikan valmistelutavaksi.

Odotamme, että voimme iloita edellä olevan tekstin löytyvän seuraavasta hallitusohjelmasta.

Koko kenttämme vahva odotus on, että voimme iloita edellä olevan tekstin löytyvän seuraavasta hallitusohjelmasta. Syksyllä valtioneuvosto päättää koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta demokraattisessa prosessissa, jossa myös kentän ääntä kuullaan.

 

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee