• logo
  • logo

Sopimusneuvottelut edessä

09.09.2019 - 08.45 Blogi
Kuvituskuva

Koko OAJ-jäsenkunnan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla 1.4.2020. Sinne on vielä yli puoli vuotta aikaa, mutta valmistelut ovat jo pitkällä. Onkin syytä palauttaa mieleen sopimusneuvottelujen prosessi ja OAJ:n eteneminen.

OAJ:n eri jäsenryhmät, peruskoulun ja lukion opettajat, ammatilliset opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstö, tuovat edustajiensa kautta järjestökäsittelyyn omat ehdotuksensa. Ne käsitellään ja valmistellaan OAJ:n hallituksen asettamassa Tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa, mutta päätökset tavoitteista ja sopimuksista tekee OAJ:n hallitus.

Jos joudutaan arvioimaan neuvottelujen vauhdittamista työtaistelutoimin, kutsutaan OAJ:n valtuusto koolle päättämään ratkaisusta.

Peruslinjana neuvottelujen niin sanotuissa pääpöydissä sovitaan palkankorotusten suuruudesta, sopimuskauden mahdollisista muista suurista kysymyksistä kuten esimerkiksi kiky-sopimuksen jatkosta ja sopimuskauden pituudesta.

Neuvottelutavoitteet ovat hyvin monitasoisia. Peruslinjana neuvottelujen niin sanotuissa pääpöydissä sovitaan palkankorotusten suuruudesta, sopimuskauden mahdollisista muista suurista kysymyksistä kuten esimerkiksi kiky-sopimuksen jatkosta ja sopimuskauden pituudesta.

Kullakin sopimusalalla, kunta, valtio, Avainta, Sivistystyönantajat, on oma pääpöytänsä. Kunta-alan pääpöydässä, pääneuvotteluryhmässä, ovat KT:n lisäksi edustettuina neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisalan Unioni (JHL ja Jyty) ja Korkeasti koulutettu hoitohenkilöstö (Tehy, SuPer, palomiehet). OAJ ei siis ole pääpöydässä, mutta JUKOn puheenjohtajana OAJ:n puheenjohtaja JUKOn nimissä on siinä pöydässä. AVAINTAn ja Sivistystyönantajien pääpöydissä OAJ on mukana.

OAJ on jo vienyt neuvottelupöytään varhaiskasvatuksen opettajien siirtämisen OVTESiin.

Tuossa suuressa pöydässä sovitaan edellä mainittujen päälinjojen lisäksi Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä. OAJ:n jäsenkunnasta tähän ryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajat, päiväkotien johtajat ja sivistystoimen virkamiehet (Opsian jäsenet). OAJ on jo vienyt neuvottelupöytään varhaiskasvatuksen opettajien siirtämisen OVTESiin.

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan erillisissä neuvottelupöydissä. Niissä Siellä ei ole muita kuin työnantajan ja OAJ:n edustajat pois lukien Sivistan opetusalan sekä aikuiskoulutuskeskusten neuvottelupöydät, joissa mukana ovat edustajat Jytystä ja JHL:stä. OAJ:n puolelta neuvotteluista vastaa neuvottelujohtaja Petri Lindroos asiantuntijoineen. Niissä neuvotteluissa ovat käsittelyssä kaikki opetusalan sopimusten tekstikysymykset, esimerkiksi opetusvelvollisuudet ja ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaa koskevat kysymykset.

Neuvottelutavoitteiden asettamisen tueksi OAJ järjestää nyt syksyn aikana jokaisessa maakunnassa jäsenillan, jossa kysytään neuvottelutavoitteista. Jokaiselle jäsenelle tarjotaan näin mahdollisuus itse suoraan ottaa kantaa neuvottelutavoitteisiin.

Neuvottelutavoitteiden asettamisen tueksi OAJ järjestää nyt syksyn aikana jokaisessa maakunnassa jäsenillan, jossa kysytään neuvottelutavoitteista. Jokaiselle jäsenelle tarjotaan näin mahdollisuus itse suoraan ottaa kantaa neuvottelutavoitteisiin. Jokaisessa noissa illoissa kysytään myös jäsenkunnan mietteitä OAJ:n kehittämiseksi järjestönä. Siis minkä asioiden parissa OAJ:n tulisi toimia? Tähänkin keskusteluun OAJ:n uudistamiseksi halutaan saada rivijäsenten ääntä myös tätä kautta.

Tarkkoja sopimustavoitteita ei ole viisasta kertoa julkisesti, ei OAJ:n omilla viestintäkanavilla eikä sosiaalisessa mediassa. Kertomalla kaiken julkisesti annettaisiin työnantajalle valtit sopimusneuvotteluihin. Neuvottelutilanteessa on neuvottelijoiden luettava tilannetta ja katsottava millä tavoitteilla on etenemisen mahdollisuuksia, mille uusille avauksille voi olla tilaa. Kyse ei ole tavoitteiden salailusta, vaan puhtaasti neuvottelutaktiikasta.

Kaikki mikä on kerrottavissa, kerrotaan.

Sama koskee neuvottelujen aikaista viestintää. Kaikki mikä on kerrottavissa, kerrotaan. Vanha ikiaikainen totuus kuitenkin on, että sopimus on valmis vastas silloin kun kaikista asioista on sovittu. Siksi välivaiheiden kuvaaminen julkisuudessa saattaa aiheuttaa vääriä odotuksia lopputuloksen suhteen. Työnantaja on erittäin tiukka viestinnän suhteen. He eivät halua kerrottavan mitään ennen kuin kaikki on valmista. Neuvotteluja ei käydä Twitterissä tai muutoinkaan sosiaalisessa tai muussa mediassa.

Neuvottelijat tekevät sitä, mitä OAJ:n ja JUKOn hallitukset tavoitteeksi asettavat ja velvoittavat tekemään. Neuvottelijoilla ei ole omaa agendaa. Tämä on hyvä muistaa neuvottelutavoitteita ja neuvottelutuloksia arvioitaessa.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Jaa