• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää!

20.11.2020 - 15.30 Blogi
Kuvituskuva

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Sitä edeltää Lapsen oikeuksien teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista.

Lapsen oikeuksien päivän tämän vuoden teeman mukaan ”Lapsella on oikeus tulevaisuuteen. Jokaisen lapsen ja nuoren on uskallettava unelmoida ja saatava eväät rakentaa omanlaistaan tulevaisuutta.” Hienoja tavoitteita, joihin meidän kaikkien aikuisten on velvollisuus pyrkiä toimillamme.

Suomessa lasten asiat ovat paremmin kuin monessa muussa maassa. 250 miljoonaa lasta ei pääse koulutukseen lainkaan. Viime keväänä 1,6 miljardia lasta 188 maassa joutui koronan takia keskeyttämään koulunsa. Toisin oli ja on Suomessa. On ponnisteltava jatkuvasti, jotta kaikki lapset ympäri maailman pääsevät koulutukseen. Se on tärkeintä mahdollista kehitysyhteistyötä ja solidaarisuustyötä. Siinä myös OAJ haluaa olla mukana.

On ponnisteltava jatkuvasti, jotta kaikki lapset ympäri maailman pääsevät koulutukseen. Se on tärkeintä mahdollista kehitysyhteistyötä ja solidaarisuustyötä. Siinä myös OAJ haluaa olla mukana.

Kuitenkin myös Suomessa voidaan tehdä lasten hyväksi vielä paljon. Lasten on päästävä jokaisena varhaiskasvatuspäivänä turvalliseen päiväkotiin ja jokaisena koulupäivänä turvalliseen kouluun tai oppilaitokseen. Jokaisena päivänä on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Silti tämän koulutuksen huippumaan aikuiset vievät tämän oikeuden tuhansilta lapsilta tänäkin vuonna lomautuspäätöksillään.

Lasten on saatava välitöntä turvaa ja tukea elämänsä perustan rakentamiseen. Koska osa lapsista ei valitettavasti saa turvaa ja tukea kotoa, riittävää ja osaavaa asiantuntija-apua on oltava aina helposti saatavilla.

Koska osa lapsista ei valitettavasti saa turvaa ja tukea kotoa, riittävää ja osaavaa asiantuntija-apua on oltava aina helposti saatavilla.

Perusedellytyksistä ei pidä tinkiä. Tarpeen on myös jälleen kerran nostaa esille lapsivaikutusten arvioinnin välttämättömyys kaikissa päätöksissä. Arvioinnista puhutaan ja sitä vaaditaan vuosittain Lasten oikeuksien päivänä, mutta se jätetään kovin usein tekemättä. Toivottavasti ennen seuraavaa Lasten oikeuksien päivää etenemme Suomessakin tässä ison askeleen.

Turvallista, myönteistä ja tervettä Lasten oikeuksien päivää – tänään, huomenna ja joka päivä!

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen