• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kenenkään tutkinto ei saa kompastua tukiopetuksen puutteeseen

26.08.2020 - 11.15 Blogi
Kuvituskuva

Joka viides peruskoululainen saa osa-aikaisesta erityisopetuksesta tukea oppimiseensa. Tarvetta olisi useammallakin. Kun oppivelvollisuus laajennetaan toiselle asteelle, pitää sinne ulottaa myös opiskelijan oikeus tukeen, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Aika moni muistaa omalta koulupolultaan, että aina ei kaikkea oppinut yhtä nopeasti kuin muut luokkakaverit.
 
Tukiopetuksessa opettajan kanssa kahden tai muutaman oppilaan ryhmässä saattoi perehtyä opittavaan asiaan rauhassa. Opiskelua oli helpompi jatkaa, kun pääsi kärryille ja tiesi jatkossakin saavansa tarvittaessa helposti apua omalta opelta.
 
Perusopetuksessa yli 20 prosenttia oppilaista sai erityisopettajalta osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2018–2019. Heistä joka toinen sai tällaista osa-aikaista erityisopetusta luontevasti muun opetuksen lomassa ilman sen kummempia päätöksiä.
 
Selvitysten mukaan tarve osa-aikaiselle erityisopetukselle olisi kuitenkin selvästi vielä tätäkin suurempi. Moni siis jää peruskoulussa ilman tarvitsemaansa tukea.
  
Nyt yhdeksännellä luokalla olevilla oppivelvollisuus jatkuu hallituksen kaavailujen mukaan toiselle asteelle aina 18-vuotiaaksi asti. Osa heistä hyötyisi myös jatkossa tukiopetuksesta. Lukion ja ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ei kuitenkaan säädä opiskelijalle oikeutta tukiopetukseen.

Osa nykyisistä ysiluokkalaisista hyötyisi myös jatkossa tukiopetuksesta.

Me OAJ:ssä vaadimme, että tämä asia korjataan, jotta oppivelvollisuus jatkuisi sujuvasti lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tukiopetuksen antaminen ei saa olla kiinni koulutuksen järjestäjästä, vaan lain on säädettävä se opiskelijan oikeudeksi.
 
Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo oppilaitoksiin lisää tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tukiopetus on tehokas ja nopea matalan kynnyksen täsmätoimi, jolla voitaisiin varmistaa, että opiskelijat eivät vain ole kirjoilla oppilaitoksessa vaan myös oppivat, saavat tutkinnon ja työllistyvät.

Tukiopetuksen antaminen ei saa olla kiinni koulutuksen järjestäjästä, vaan lain on säädettävä se opiskelijan oikeudeksi.

Ammatillisen koulutuksen puolella ei tällä hetkellä ole edes selkeästi määritelty opiskelijan oikeutta opetuksen määrään toisin kuin lukiossa. Tukea tarvitsevat kärsivät tästä epätasa-arvoisuudesta eniten. Selvitysten mukaan yleisimpiä syitä koulutuksen keskeyttämiseen ovat heikko opintomenestys, opinnoissa jälkeen jääminen ja opintoihin saadun tuen puute.
  
Onkin hienoa, että oppivelvollisuuden yhteydessä ammatillisen opiskelijan oikeutta opetukseen ollaan täsmentämässä ja 1.8.2021 alkaen lukio-opiskelijalle tulee lukiolakiin perustuva oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen.

Yleisimpiä syitä koulutuksen keskeyttämiseen ovat heikko opintomenestys, opinnoissa jälkeen jääminen ja opintoihin saadun tuen puute.

Käsittämätöntä kuitenkin on se, että ammatillisen koulutuksen opiskelijalla ei vastaavaa oikeutta ole eikä tule. Ei, vaikka pääosa peruskoulussa osa-aikaista erityisopetusta saaneista oppilaista jatkaa opintojaan nimenomaan ammatillisessa oppilaitoksessa.

Koulutuksen järjestäjä voi toki järjestää haluamaansa tukea, mutta laki ei siihen velvoita – eikä siis myöskään takaa opiskelijalle oikeutta sen koommin tukiopetukseen kuin osa-aikaiseen erityisopetukseenkaan.
  
Kuka tahansa voi tilapäisesti jäädä jälkeen opinnoissaan tai tarvita hetkellisesti erityisopettajan tukea. Kun opiskelijalle säädetään toiselle asteelle ulottuva oppivelvollisuus, on pidettävä huoli siitä, että hänelle säädetään myös oikeus tukeen, joilla tutkinto saadaan suoritettua. 

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitterissä @OlliLuukkainen