• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kohti parempaa

01.01.2021 - 10.00 Blogi
Kuvituskuva

Edessämme olevaan vuoteen sisältyy paljon yhteistä uuden myönteisen odotusta, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Vuoden vaihtumiseen sisältyy aina muutoksia. Poliitikot tekevät päätöksiä, joilla jotkut elämäämme määrittävät säädökset muuttuvat. Monet meistä päättävät lupauksista itselleen tai lähiympäristölleen. Niille molemmille yhteistä on pyrkiminen aiempaa parempaan elämään.

Edessämme olevaan vuoteen sisältyy nyt poikkeuksellisen paljon yhteistä uuden myönteisen odotusta. Me kaikki toivomme, että maailma saa covid-19-pandemian hallintaansa. Toive on viimeaikaisten lupaavien rokotusuutisten perusteella mahdollinen. Laajamittaisen rokotusohjelman läpivieminen vie kuitenkin aikaa, mutta näkymä on jo lähes vuoden kestäneen pandemian voittamisen suhteen myönteinen.

Meidän jokaisen tulevaisuus on oma erityisensä. Osaan suunnasta voimme vaikuttaa, osaan emme. Tulevaisuus ei kuitenkaan synny pelkästään, eikä edes ensisijaisesti, sattumusten kautta, vaikka niillä suuri merkitys onkin. Tulevaisuus syntyy omien tekojen ja oman tekemisen kautta.

Uskomalla ja pyrkimällä hyvään, meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus on. Hyvästä ja hyvään pyrkimisestä sekä mahdollisuuksista puhumisella on merkitystä myös siihen, miten omat yhteisömme asennoituvat ja suuntautuvat tulevaisuuteen. Erityisen merkityksellistä tämä on kaikessa koulutuksessa, kasvatuksessa ja tutkimuksessa. Omat puheemme ja oma toimintamme näyttäytyy esimerkkinä kasvaville ja kehittyville opintiellä oleville, iästä riippumatta.

Sen lisäksi koulutuksella, kasvatuksella ja tutkimuksella on oma erityinen tulevaisuudenuskoa rakentava tehtävänsä. Se on opetus-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimushenkilöstön velvollisuus ja oikeus.

Koulutus, kasvatus ja tutkimus ovat maailman tärkeintä tulevaisuuden tekemistä joka päivä. Se on upein tehtäväksianto yhteiskunnalta, minkä voi saada. Siksi noihin tehtäviin pyritään saamaan alalle sopivimmat kyvykkäät henkilöt. Suomessa tässä asiassa on onnistuttu maailman parhaiten, sen tulokset ovat osoittaneet.

Korjattavaa ja parannettavaa on aina. Siinä mitä tulisi uudistaa ja miten se tulisi tehdä, näkemykset eriytyvät. Näin on aina ollut ja näin tulee olemaan. Mutta moniarvoisella toisten mielipiteitä kuuntelevalla keskustelulla rakennetaan yhteistä ymmärrystä tulevasta kehityssuunnasta. Tällainen työ on mitä suurimmassa määrin yhteisöllistä toimintaa ja sen liikkeellä pitämisessä kaikilla esihenkilöillä on oma erityinen vastuunsa. Vastuuta ei kuitenkaan voi eikä tule rajata vain heille. Erityisesti koulutuksessa, kasvatuksessa ja tutkimuksessa se kuuluu aivan jokaiselle yhteisön jäsenelle. Työ ei rajaudu vain oppiaineen tai -sisällön opettamiseen.

Myös vaikeneminen on teko. Vain kuuntelemalla, lukemalla, puhumalla ja arvostavasti keskustelemalla voimme yhdessä rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Toivon, että vuodesta 2021 tulee covid-19-pandemian voittamisen lisäksi myös arvostavan keskustelun vahvistumisen merkkivuosi koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän toteutumiseen voi meistä aivan jokainen itse vaikuttaa.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Jaa