• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kuntarakenteen on tuettava tasa-arvoisen laadukkaan koulutuksen järjestämistä 

08.10.2020 - 17.00 Blogi
Kuvituskuva

Kuntien tulevaisuus näyttää taloustilanteen ja väestörakenteen osalta haastavalta. Jos haluamme jatkossakin tarjota maailman laadukkainta opetusta lapsillemme, kuntarakennetta on uudistettava, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen blogissaan.

Me OAJ:ssä  olemme sitä mieltä,  että kunnan rajalliset voimavarat  on  tarkoituksenmukaisempaa käyttää opetuksen turvaamiseen ja laadun jatkuvaan kehittämiseen kuin itseisarvona kunnan hallinnon ja rakennusten ylläpitämiseen. Siksi olemme nostaneet jo vuosien ajan esiin kuntarakenteen muutoksen muun muassa teeseissämme, jotka vaadimme maan hallituksen koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun. Olemme ottaneet kuntarakenteen esiin myös osana kuntavaalitavoitteitamme, koska ratkaisut tehdään kunnanvaltuustoissa. Tai itseasiassa ne jätetään siellä nykyisin tekemättä.

Jokaisen kunnan  on oltava riittävän suuri ylläpitämään kaikkia lakisääteisiä palveluita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisella kunnalla on oltava myös tulevaisuudessa väestöpohjaa ja taloudelliset edellytykset ylläpitää  laadukkaasti toimiva yläkoulu. Jo yhtenäiskouluajattelulle perustuva koululainsäädäntö edellyttää käytännössä tätä. Mikäli oppilasmäärä ei ole riittävä, kouluun  ei  saada aineenopettajan viran edellyttämiä tunteja, eikä  siten myöskään kelpoisuuden omaavia opettajia.  Käytännössä myös opetus tiivistyy valtakunnalliseen minimiin, eikä oppilailla ole samanlaisia mahdollisuuksia monipuolisiin opintoihin esimerkiksi kielten osalta.

Minä tai OAJ emme ole kuunaan sanoneet, että pienissä kouluissa tai kunnissa ei olisi laadukasta opetusta tai niissä ei saavutettaisi hyviä oppimistuloksia. Edelleen opettajat tekevät korkealaatuista työtä kaikkialla, ja opetus, jota oppilaat saavat, tuottaa erinomaisia tuloksia.

Edelleen opettajat tekevät korkealaatuista työtä kaikkialla, ja opetus, jota oppilaat saavat, tuottaa erinomaisia tuloksia.

Kysymys on nyt nimenomaan siitä, millaiset mahdollisuudet laadukkaan opetuksen tekemiseen opettajilla ja ylipäänsä  perusopetuksella on jatkossa. 

Numerot kertovat rajua faktaa

Väestökehitystä kannatta tutkailla tutustumalla esimerkiksi johtava asiantuntija Timo Aron koostamiin karuihin, lahjomattomiin tilastoihin. Timo Aroa kuuntelevat niin Sitra kuin maan hallituksen koulutuspoliittisen selonteon tekijätkin. Hän kävi puhumassa myös OAJ:n hallitukselle. Aron mukaan kaikkein eniten kuntakehityksen pohjalta on oltava huolissaan koulutuspalveluista. 

Kun sote-uudistus ennemmin tai myöhemmin toteutuu, kuntaan jää ylivoimaisesti suurimpana tehtävänä sivistyspalvelut. Näillä näkymin  tämä  tapahtuu 1.1.2023 eli jo noin kahden vuoden päästä. Sivistyspalveluiden  osuus kunnan tehtävistä  nousee  53 prosentista jopa yli 70 prosenttiin.

Sivistyspalveluiden  osuus kunnan tehtävistä  nousee  53 prosentista jopa yli 70 prosenttiin.

Meillä on  67  kuntaa, joissa on vain yksi ainoa koulu. Jokainen voi varmasti päätellä, mihin kunta kohdistaa taloutensa sopeuttamistoimet.

Myös lasten määrällinen kehitys on laskusuunnassa. Esimerkiksi vuonna 2019 Suomen  117  kunnassa syntyi vähemmän kuin 25 lasta ja  41  kunnassa syntyi vähemmän kuin 10 lasta.  Vuodesta toiseen tuo ilmiö toistuu samoissa kunnissa.

Kaupungistumisen trendi on maailmanlaajuinen ja se koskee Suomea yhtä lailla kuin muitakin maita. Tuskin muuttovirrat  koronankaan myötä  vaihtavat suuntaa kaupungista maalle.   Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta jo nyt syntyneet pienemmät ikäluokat ja jo tiedossa oleva muuttoliike vaikuttaa huomattavasti oppijamääriin 20-luvun lopulta aina 30–40-luvuille.

OAJ on nostanut  esille noin 10 000 asukkaan väestöpohjan edellytyksenä tuottaa riittävän laaja opetustarjonta.

OAJ on nostanut esille noin 10 000 asukkaan väestöpohjan edellytyksenä tuottaa riittävän laaja opetustarjonta.

Toisella asteella, etenkin ammatillisessa koulutuksessa,  tarvitaan vielä laajempi väestöpohja. Kysymys on nimenomaan väestöpohjasta. Olkoon tuo luku 10  000 tai 5  000 tai 20  000, niin sote-siirron jälkeen nykyinen kuntarakenne ei toimi koulutuksen järjestämisessä. Jos haluamme tulevaisuudessa tarjota maailman laadukkainta opetusta lapsillemme, se vaatii kipeitä, mutta tarpeellisia päätöksiä.

Haasteet kuntatasolla eivät valitettavasti pääty,  vaikka  joskus  koronasta  eroon pääsisimmekin.  Kuntien taloudellinen tilanne oli heikko jo ennen koronan tuomia lisätöitä. Taloutta haastaa entisestään laskeva väestöennuste. Me voimme  kuitenkin  vaikuttaa siihen,  miten muutos otetaan vastaan.  Isot asiat päätetään lähellä sinua.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitterissä @OlliLuukkainen