• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajat rakentavat tulevaisuutta – näihin 3 asiaan Suomella ei ole varaa

23.01.2020 - 07.00 Blogi
Kuvituskuva

Opeta, opi, rakenna tulevaisuutta. Siinä on perjantaina 24. tammikuuta vietettävän YK:n kansainvälisen koulutuksen päivän teema. Ja juuri sitä Suomea maailmankartalle nostaneet opettajat tekevät: rakentavat tulevaisuutta. Siksi päättäjien kannattaa nyt tehdä ratkaisuja, jotka auttavat opettajia rakentamaan maamme tulevaisuudesta valoisan. Koulutukseen satsaaminen on sijoitus, joka tuottaa.

YK:n kansainvälistä koulutuksen päivää vietetään 24. tammikuuta. Päivän teemana on Teach, Learn, Shape the Future. Kansainvälisesti päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota koulutuksen keskeiseen rooliin kestävän tulevaisuuden rakentajana.

Me OAJ:ssä olemme jo pitkään pitäneet esillä koulutuksen merkitystä koko yhteiskunnalle. Uskomme, että koulutus ratkaisee aikamme suuret kysymykset oppimisen kriisistä ilmastonmuutokseen niin kansallisesti kuin globaalisti.

Uskomme, että koulutus ratkaisee aikamme suuret kysymykset oppimisen kriisistä ilmastonmuutokseen niin kansallisesti kuin globaalisti.

Laadukkaan koulutuksen edellytyksenä puolestaan ovat koulutetut ja motivoituneet opettajat. Kevään työehtosopimusneuvotteluissa mitataan jälleen kerran, arvostetaanko suomalaisessa yhteiskunnassa koulutusta ja opettajien roolia muutenkin kuin juhlapuheissa.

1. Meillä ei ole varaa olla satsaamatta koulutukseen

Kiivaan sopimusneuvottelukevään ohessa toimimme aktiivisesti myös koulutuspolitiikan parissa. Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuusiän laajentaminen on kehutun koulutusjärjestelmämme suurin uudistus pitkään aikaan, ja opettajien ääntä pitää kuunnella, jotta uudistus voi onnistua.

Meillä ei Suomessa ole varaa olla tarjoamatta jokaiselle ehjää koulutuspolkua laadukkaan varhaiskasvatuksen kautta perusopetukseen ja sieltä toiselle asteelle.

Meillä ei Suomessa ole varaa olla tarjoamatta jokaiselle ehjää koulutuspolkua laadukkaan varhaiskasvatuksen kautta perusopetukseen ja sieltä toiselle asteelle.

Uudistuksen yhteydessä käydään vielä keskustelua esimerkiksi sen hintalapusta. Mutta onko meillä siihenkään varaa, että moni nuori jää ilman perustaitoja ja toisen asteen tutkintoa?

2. Meillä ei ole varaa tempoiluun

Jotta suomalainen koulutus voi olla maailman parasta myös alkaneella ja seuraavilla vuosikymmenillä, tulee koulutuksen kehittämisen olla pitkäjänteistä ja ulottua yli vaalikausien.

Työn alla olevalla koulutuspoliittisella selonteolla onkin luotava pitkä tulevaisuuteen katsova suunnitelma siitä, miten haluamme koulutustamme kehittää ja millä tavoin suomalainen koulutus, kasvatus ja tutkimus säilyvät maailman parhaina pitkälle tulevaisuuteen.

Opettajamme ovat maailman parhaita, mutta he ovat väsyneitä viime vuosien jatkuvaan hankevetoiseen uudistamiseen. Meillä ei ole varaa väsyttää heitä yhtään enempää – siksi koulutuspoliittinen selonteko pitää laatia huolella.

Opettajamme ovat maailman parhaita, mutta he ovat väsyneitä viime vuosien jatkuvaan hankevetoiseen uudistamiseen. Meillä ei ole varaa väsyttää heitä yhtään enempää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla jokainen voi nyt osallistua selonteon laatimiseen. Me olemme työssä vahvasti mukana, mutta kannustamme myös jokaista jäsentämme tuomaan kehittämiseen omaa asiantuntemustaan ja terveisiä omasta arjestaan.

Tutustu täällä OAJ:n oppivelvollisuusmalliin!

3. Meillä ei ole varaa heikentää opettajuuden vetovoimaa

Suomi on noussut maailmalla kadehdituksi koulutuksen mallimaaksi osaavien ja työhönsä sitoutuneiden opettajien ansiosta. Heitä tarvitsemme myös tulevaisuudessa.

Ilmassa on kuitenkin huolestuttavia merkkejä. Hakumäärät opettajankoulutukseen ovat laskeneet, ja tutkimukset opettajien työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta näyttävät punaista.

Suomen pitää turvata laadukas opettajankoulutus ja se, että saamme jatkossakin ikäluokan parhaimmiston hakeutumaan opetusalalle. Selvitimme viime vuonna nuorten opettajien näkemyksiä työstään. Kävi ilmi, että esimerkiksi mentoroinnille on suuri tarve. Tätä, kuten myös tuntuvaa aloituspalkkojen korotusta, tavoittelemme käynnissä olevalla neuvottelukierroksella.

Lue lisää sopimusneuvotteluista täältä.

Tule Educaan ja näe opettajien työn merkitys!

Koulutuksen päivänä kannustan jokaista pysähtymään hetkeksi miettimään koulutuksen ja opettajien merkitystä tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä onnistuu myös heti koulutuksen päivän jälkeen Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Jo Educan huikeaa ohjelmaa selaamalla huomaat, miten keskeisessä asemassa opettajat ovat yhteisten ongelmien ratkaisemisessa. Työllään he muun muassa ehkäisevät syrjäytymistä ja vaikuttavat ilmastonmuutoksen ehkäisyyn.

Jo Educan huikeaa ohjelmaa selaamalla huomaat, miten keskeisessä asemassa opettajat ovat yhteisten ongelmien ratkaisemisessa.

Työhyvinvoinnin lukuvuotemme kunniaksi myös Educan pääteemana on hyvinvointi. Uskomme nimittäin vahvasti, että Suomi voi olla kokoaan suurempi tiennäyttäjä myös globaalisti koulutuksen mallimaana ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana – mutta vain, jos opettajat voivat hyvin.

Suomi voi olla kokoaan suurempi tiennäyttäjä myös globaalisti koulutuksen mallimaana ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana – mutta vain, jos opettajat voivat hyvin.


Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

 

Koulutus on avain kestävään kehitykseen

  • YK:n kansainvälistä koulutuksen päivää vietetään vuosittain 24. tammikuuta.
  • Päivä kytkeytyy YK:n jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymiin 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen eli keinoihin, joilla voidaan lisätä hyvinvointia ja rauhaa sekä rakentaa globaalisti kestävää tulevaisuutta.
  • Tavoitteista neljäs koskee suoraan laadukasta koulutusta. Tasavertaisten oppimisen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien vahvistaminen ovat tavoitteen keskeisiä lähtökohtia. YK:n jäsenvaltioiden nykyisillä toimilla tavoitteet jäävät kuitenkin saavuttamatta.
  • Koulutuksen tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi 70 miljoonaa uutta opettajaa ennen vuotta 2030. Lisäksi opettajien koulutukseen, palkkaukseen, hyvinvointiin ja autonomiaan olisi tärkeää kiinnittää entistä vahvemmin huomiota.

OAJ toimii myös kansainvälisesti

  • OAJ rakentaa entistä vahvemmin kestävää tulevaisuutta myös maan rajojen ulkopuolella. Panostamme solidaarisuustyöhön entistä vahvemmin, ja olemme vuoden alusta liittyneet Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäseneksi. OAJ:n valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että 0,7 % jäsenmaksutuotoista suunnataan tulevaisuudessa solidaarisuustyöhön.
  • OAJ:n solidaarisuustyöstä voit lukea lisää osoitteesta oaj.fi/teemmehyvaa.

 

Educa-messut 24.–25.1.2020