• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Uutta kohti OAJ:ssä

18.08.2020 - 08.56 Blogi
Kuvituskuva

Tiedämme, mitä jäsenet OAJ:ltä haluavat. Jotta uudistukset toteutuvat, tarvitaan valtuutetuilta rohkeutta tehdä päätöksiä, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Viimeistään koronakevät nosti esille koko yhteiskunnan toimintaympäristön muutokset. Musta joutsen laskeutui maapallolle, ja sen varjo ulottuu myös Suomeen.

Kaikki tiedämme, että vaikutukset ovat järisyttäviä ja laajasti elämää ja yhteiskunnan eri toimintoja koettelevia. Nyt on kysymys siitä, mitä oppia otamme ja mitä muutostarpeita eri toimijat toiminnassaan havaitsevat.

Muutostarpeiden havaitseminen ei kuitenkaan riitä. On uskallettava vetää johtopäätöksiä. On uskallettava toimia, vaikka muutokset vaarantaisivatkin oman aseman päättäjänä.

Muutostarpeiden havaitseminen ei riitä. On uskallettava vetää johtopäätöksiä.

OAJ:n tulevaisuus on valtuutettujen käsissä

OAJ:n toimisto on tehnyt yli puolitoista vuotta hartiavoimin työtä OAJ:n toimintaa koskevien jäsenkunnan toiveiden ja näkemysten selvittämiseksi. Viime keväänä tulokset alkoivat toistaa itseään, ja nyt saaliit ovat säkissä. Olemme myös benchmarkanneet muita järjestöjä niiden kehittymisajatuksista.

Nyt OAJ:n päättäjillä onkin edessään päätösten aika. OAJ:n tulevaisuus riippuu järjestön valtuutettujen kyvystä ja rohkeudesta tehdä uudistavia päätöksiä.

OAJ:n tulevaisuus riippuu järjestön valtuutettujen kyvystä ja rohkeudesta tehdä uudistavia päätöksiä.

Usein vaikeiden päätösten edessä todetaan, että aika ei nyt riitä, katsotaan tuonnempana. Aikaa on valmisteluun käytetty runsaasti. Aika tai sen puute ei ole uudistusten este.

Mitäkö jäsenet meiltä odottavat?

Päätulokset ovat selkeät. Järjestörakenne on liian monimutkainen. Jäsen kokee hukkuvansa siihen eikä aina edes tiedä, mihin OAJ:n osajärjestöön hän kuuluu.

Osittain edellisestä seuraa, että jäsenkunta kokee, ettei oma ääni kuulu eikä omia ehdotuksia saa käsittelyyn. Matka rivijäsenen tasolta järjestön johtoon on liian vaikeaselkoinen, monimutkainen ja pitkä.

Omia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä.

Omia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan siis lisätä. Tällä taatusti on yhteys kiinnostuksen ammattijärjestöjäsenyyttä kohtaan. Myös usko edustukselliseen demokratiaan horjuu. Osa ajattelee, että kovaäänisimmät some-huutajat muodostavat OAJ:n kannan, ja sellaista ei haluta tukea.

Muutama vuosi sitten, ennen viimeisimpiä OAJ:n valtuustovaaleja, oli liikkeellä joukko ihmisiä, jotka asettivat tavoitteeksi ”Uudistetaan OAJ”. Nyt on sen paikka ja siihen tilaisuus. OAJ:n toimisto, johto tai minä nykyisenä puheenjohtajana emme ole uudistusten ja muutosten este. Päinvastoin.

Kyse on nyt siitä, mitä OAJ:n valtuutetut haluavat ja uskaltavat päättää.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitterissä @OlliLuukkainen