• logo
  • logo

Varhaiskasvatuksessa tehdään hyvää – siitä kuuluu maksaa kunnon korvaus

12.03.2020 - 07.13 Blogi
Kuvituskuva

Hyvää valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää! Sopimusneuvotteluja käydään nyt kiivaasti, ja on korkea aika näyttää arvostusta varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja päiväkotien johtajille. Pelkät juhlapuheiden kiitokset eivät riitä. On aika saada heidät opettajien sopimukseen ja palkkakehitys oikealle uralle.

Tänään vietetään Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää. Vuosi sitten muistelin blogissa tulevaisuutta, jossa varhaiskasvatuksen taivaanranta oli poikkeuksellisen kirkas ja koko ajan selkiytyvä. Tällä tiellä olemme yhä.

Useita edistysaskelia on otettu viimeisen vuoden aikana, mutta muutoksia on tapahduttava myös lisää. Näitä muutoksia haemme nyt kevään neuvottelukierroksella.

Opettajat opettajien sopimukseen, palkka kuntoon ja talkootyölle stoppi

Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää. Niinpä varhaiskasvatuksen opettajien palvelussuhteen ehtojen pitää määräytyä samassa virka- ja työehtosopimuksessa muiden opettajien kanssa.

Sopimusalasiirrolla kuntatyönantaja osoittaa päiväkodin johtajille sekä varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille, että varhaiskasvatus on opetusalan kivijalka, jossa luodaan pohja perusopetukselle ja elinikäiselle oppimiselle.

Suomen taloutta ei pelasteta sillä, että pienipalkkaiset varhaiskasvatuksen opettajat tekevät ilmaiseksi päivittäin 6 minuuttia pidemmän päivän. Talkootyön tekemisen pitää nyt loppua ja kikytunnit jättää unholaan päiväkotien työvuoroluetteloista.

Suomen taloutta ei pelasteta sillä, että pienipalkkaiset varhaiskasvatuksen opettajat tekevät ilmaiseksi päivittäin 6 minuuttia pidemmän päivän.

Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen tulee saada yhtä sopimuskierrosta pidempiaikainen palkkaohjelma, jolla palkat saadaan nostettua tehtävien vaativuutta ja koulutustasoa vastaavalla tasolle.

Tämän lisäksi palkkaohjelman voimalla tulee palkat nostaa muiden opettajien tasolle: maisterijohtajalle rehtorin palkka ja maisteriopettajille luokanopettajan tai erityisluokanopettajan palkka.

Onko väliä, kuka lasta opettaa?

Tänä vuonna varhaiskasvatuspäivän teemana on Nyt on ilmaisun aika. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään, linjaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Varhaiskasvatuksen opettaja on usein ensimmäinen ammattilainen, joka tutustuttaa lapsen taidekasvatukseen ja ilmaisun eri muotoihin. Parhaimmillaan eri ilmaisukeinot vievät lapsen mahtavien uusien kokemusten äärelle. Lapsen mielikuvitus saa siivet ja ne lennättävät lapsen seikkailuihin maailman ääriin, vaikka fyysisesti ollaan omassa tutussa päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen opettajalla on kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toteutumisesta sekä arvioinnista ja kehittämisestä sekä siitä, että toiminta on varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Opettaja hyödyntää leikkiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa, koska hän tietää, että nuori lapsi oppii parhaiten leikkimällä. Leikillä edistetään myös lapsen kehitystä ja hyvinvointia.

Opettaja hyödyntää leikkiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa, koska hän tietää, että nuori lapsi oppii parhaiten leikkimällä.

Päiväkodin johtaja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisen kokonaisuuden tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta johtamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Johtamisenkin lähtökohtana on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen.

Hyvän tekijöitä, ei hyväntekijöitä

Varhaiskasvatuksen opettaja pääsee työssään vaikuttamaan satojen lasten tulevaisuuteen, oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja positiivisen minäkuvan muodostumiseen. Työ on muuttunut vuosien kuluessa vaativammaksi.

Varhaiskasvatuksen opettaja pääsee työssään vaikuttamaan satojen lasten tulevaisuuteen.

Suuri vastuu vaatii myös korkeaa kouluttautumista ja työn vaativuutta vastaavan palkan. Tämän takia olisi tärkeää, että kaikkein pienimpien lasten opettajilla olisi myös ylempi korkeakoulututkinto ja että työstä maksettaisiin maisterin palkkaa.

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat saavat työllään aikaan paljon hyvää meidän lapsillemme ja sitä kautta koko yhteiskunnalle, mutta he eivät ole hyväntekijöitä. He ansaitsevat työstään muutakin kuin korulauseita ja juhlapuheissa esiintyvää kiitosta.

Katso ja jaa video, jolla varhaiskasvatuksen opettaja avaa työnsä merkitystä!

Voit katsoa videon myös suoraan OAJ:n Facebook-tililtä.

Hyvää valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää!

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitter: @OlliLuukkainen

 

 

OAJ neuvottelee

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!