• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kohti terveellistä ja turvallista lukuvuotta

06.08.2021 - 12.37 Blogi
Kuvituskuva

Lukuvuosi aloitetaan taas epävarmassa koronatilanteessa. OAJ ei saanut tukea maan hallitukselta vaatimukselleen rokottaa opetusalan henkilöstö ennen koulujen alkua. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan opetushenkilöstön rokottamisella varmistettaisiin varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen jatkuminen lähitoimintana kaikilla koulutusasteilla.

Kuuma kesä on myös koko koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla vaihtumassa työntäyteiseksi syksyksi ja talveksi. Varhaiskasvatuksessa ja osin tutkimustyössä edes kesä ei ole tuonut taukoa toimintaan. Toivottavasti itse kukin on voinut itselleen hyvällä tavalla virkistäytyä ja voimaantua tulevia koitoksia varten.

Lukuvuosi alkaa koulutuksessa ja kasvatuksessa varsin hämmentyneissä ja epävarmoissa tunnelmissa. Koronapandemia on vahvasti vielä keskuudessamme ja uusia virusmuunnoksia syntyy. Vaikka rokotekattavuus etenee, nimenomaan nuorempien ikäluokkien sairastuvuus on kovassa kasvussa. Heidän määränsä ja suhteellinen osuutensa myös sairaala- ja tehohoidossa olevista on viime päivinä kasvanut.

Sen vuoksi on erittäin tärkeää jatkaa kaikkia niitä toimia, joilla taudin leviämistä voidaan ehkäistä. Hygieniasta, turvaväleistä, maskeista ja turhien kohtaamisten välttämisestä on itse kunkin huolehdittava. Edellä mainittuja keinoja voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa vain osittain, mutta niihin tulee tietysti kaikin keinoin pyrkiä.

OAJ on nostanut voimakkaasti esille vaatimuksen opettajien rokotekattavuuden lisäämisen kaikin keinoin ja 12–15-vuotiaiden rokotusten käynnistämisen välittömästi. Jälkimmäinen tavoitteemme onkin toteutumassa jo ensi viikolla. Hyvä niin.

Toista rokotusta vailla olevien opettajien rokotusten nopeuttaminen ei sen sijaan ole toistaiseksi saanut maan hallituksen eikä THL:n tukea. Syynä on uskalluksen puute. Yhtä ammattiryhmää ei uskalleta nostaa jonon ohi, vaikka siihen on olemassa ilmiselvät perusteet. Onneksi osa kunnista on ottanut ohjat omiin käsiinsä ja edistää opetusalan henkilöstön rokottamista.

Opetushenkilöstön rokottamisella varmistettaisiin toisaalla jopa tärkeimmäksi nostettu tavoite jatkaa varhaiskasvatusta sekä koulutusta kaikilla koulutusasteilla lähitoimintana. Tämä tavoite on oikea, eikä siitä pidä tinkiä. Nyt on vain tehtävä todellisia ratkaisuja, joilla lähitoiminta voidaan varmistaa. Etäopetus on viimeinen keino koulutuksen jatkuvuuden turvaamisessa. Päätös siihen siirtymisestä voidaan tehdä vain hyvin poikkeavassa tilanteessa.

OAJ teki kesäkuussa otantapohjaisen kyselyn koronatunnoista jäsenkunnalleen. Vastaajista kolme neljästä koki, että koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa on olosuhteista huolimatta selviydytty hyvin. Tärkeimpiä onnistumisen perusteita olivat oma osaaminen ja yhteisöllinen tuki. Yhteisön tuki on hyvin merkityksellistä myös tulevan lukuvuoden aikana. Lisäksi toivon vahvasti, että niin päättäjät kuin rivikansalaisetkin osoittavat puheillaan ja teoillaan arvostuksensa ja tukensa koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisille. Välttämättömien lisäresurssien ohessa  julkisesti osoitettu kannustaminen auttaa jaksamaan poikkeuksellisen vaikeissa oloissa. Alan ammattilaiset tekevät varmasti parhaansa ja se riittää.

Olemme jo lukuvuoden alkaessa korostaneet koronasta johtuvan oppimisvajeen hoitamisen edellyttämää lisäresursointia. Nostamme aiheen esille uudelleen, kun maan hallitus kokoontuu budjettiriiheensä 7.—8.9. Onkin oltava armollinen itselleen ja ymmärrettävä, että oppimisvajeen paikkaaminen vie aikaa ainakin nyt alkavan ja seuraavan lukuvuoden.

Lähtökohtaisesti myönteisellä asenteella kohti tulevaisuuden tekemistä. Oikein hyvää, terveellistä ja turvallista lukuvuotta 2021–2022!

Olli Luukkainen
puheenjohtaja

Twitterissä @OlliLuukkainen