• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

On kiitosten aika

03.06.2021 - 14.47 Blogi
Kuvituskuva

Kiitos jokaiselle, joka omilla sanoillaan, teoillaan ja asenteellaan on osaltaan rakentanut omaan yhteisöönsä hyvää henkeä ja jaksamisen ilmapiiriä. Yhdessä on aina helpompaa kuin yksin.

Kiitos  teille, jotka olette opettajina, rehtoreina, päiväkodinjohtajina, koulunjohtajina, sivistystoimenjohtajina, muina esihenkilöinä ja tutkijoina tehneet töitä Suomen, suomalaisten, lasten, nuorten ja aikuisten osaamisen ja hyvän huomisen eteen.

Kiitos, että olette antaneet opinpolkua kulkeville mahdollisuuden jatkaa poikkeusoloissakin opintojaan. Tämä on ollut poikkeuksellista koko maailman mittakaavassa.

Kiitos teille, jotka jatkatte vielä kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ensiarvoisen tärkeässä työssänne kasvatuksen, koulutuksen tai tutkimuksen parissa.

Kiitos kaikille oppilaille, opiskelijoille ja päiväkotien pikku viikareille, jotka olette ponnistelleet uteliaina kehittymisen askelmalta seuraavalle.

Kiitokset kaikille niille työnantajille, jotka olette puheillanne ja teoillanne kannustaneet ja tukeneet henkilöstöänne jaksamaan. Erityiskiitos kaikille niille valveutuneille työnantajille, jotka ovat oivaltaneet antaa erillisen palkkion poikkeusaikojen vaativista ponnisteluista.

Kiitokset kaikille koulutuksen järjestäjille, jotka ovat ymmärtäneet, että koronan vaikutuksia on pyrittävä pienentämään kaikin käytettävissä olevin keinoin, ja kaikki mahdollinen on tehtävä oppimisvajeiden kartoittamiseksi ja korjaamiseksi. Kiitos, että olette ymmärtäneet sen ottavan aikansa ja vaativan lisää resursseja.

Kiitokset vanhemmille ja muille huoltajille, jotka ovat kannustaneet ja tukeneet omaa oppijaansa, jotta tämä jaksaisi ponnistella oppimisessaan ja tehdä parhaansa. Samalla olette hienolla tavalla korostaneet opiskelun merkitystä elämässä eteenpäin pyrittäessä.

Kiitos sinulle, joka olet omilla kannustavilla sanoillasi auttanut työtoveriasi jaksamaan, kun olet huomannut hänen voimiensa olevan vähissä.

Kiitokset teille oppimisen tukihenkilöille, jotka olette auttaneet arjen sujumisessa ja olleet apuna, kun oppiminen ei ole sujunut parhaalla mahdollisella tavalla ja tuelle on ollut tarvetta.

Kiitos sinulle, joka olet omilla kannustavilla sanoillasi auttanut työtoveriasi jaksamaan, kun olet huomannut hänen voimiensa olevan vähissä.

Kiitos sinulle, joka olet rehtorillesi, päiväkodinjohtajallesi tai muulle esihenkilöllesi osoittanut arvostavasi hänen vaativaa työtään ja pyrkinyt osaltasi auttamaan häntä onnistumaan vaikeanakin aikana.

Ennen kaikkea kiitokset jokaiselle, joka omilla sanoillaan, teoillaan ja asenteellaan on osaltaan rakentanut omaan yhteisöönsä hyvää henkeä ja jaksamisen ilmapiiriä. Yhdessä on aina helpompaa kuin yksin.

Nyt on kiitosten aika. Osoita se.


Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja

Twitterissä @OlliLuukkainen

Katso myös tasavallan presidentin videotervehdys kaikille oppijoille ja opettajille!

Jaa video Facebookissa!

 

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen