• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan työ on hieno ammatti

18.10.2021 - 15.38 Blogi
Kuvituskuva

Opettajan työ on huippuammatti, jossa saa tehdä merkityksellistä työtä yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Opettajuudesta saa olla ylpeä, ja opettajan ammattiin kannattaa ehdottomasti hakeutua.

Opettajan työssä uuden, entistä paremman tulevaisuuden tekeminen on läsnä joka päivä. Opettajat tekevät parhaansa, jotta oppijat saisivat mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään ja löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa. He luovat työllään jokaiselle kansalaiselle osaamisen, ihmisenä kasvamisen ja elämänhallinnan perustan. Tulevaisuuden tekijöitä ovat myös rehtorit, päiväkohdinjohtajat ja sivistystoimenjohtajat. 

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tärkein tehtävä on sivistyksen luominen ja vahvistaminen. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa laaja-alaiselle sivistyneisyydelle elämänsä ja työnsä rakentava ihminen, yhteisö, kansakunta ja ihmiskunta. Tällaista tehtävää ylevämpää ei voi olla.

Suomalaiset arvostavat opettajia 

Opettajat uskovat edelleen lujasti työnsä merkityksellisyyteen. Mikä voisikaan olla merkityksellisempää kuin tulevien sukupolvien kasvattaminen ja opettaminen? On arvokasta, että tämä usko on säilynyt myös vaikeana korona-aikana. 

Myös kansalaiset pitävät opettajien työtä erittäin tärkeänä. Keväällä 2021 Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä suomalaiset rankkasivat opettajan ammatin yhteiskuntamme 3–4 merkityksellisimmän ammatin joukkoon. Lisäksi kysely osoitti kansalaisten erittäin vahvan uskon opettajiin ammattilaisina.

Suomessa on opettajien suhteen maailman paras tilanne. Meidän on pidettävä kiinni oppimisen huipputuloksista ja menestymisemme mahdollistavista koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen ammattilaisista.

Opettajat pitää palkita erinomaisesta työstään 

Tänä syksynä OAJ on nostanut esiin opettajakunnassa kasvaneen uupumuksen ja ammattikunnassa muhivan pohdinnan siitä, jaksavatko opettajat jatkaa ammatissaan. Huoli on noteerattava ja ryhdyttävä toimiin työssä jaksamisen vahvistamiseksi. 

Opettajia ei saa päästää uupumaan ja karkaamaan alalta. Ratkaisuja ongelmiin löytyy, jos päättäjät ja työnantajat tahtovat niihin tarttua. Niistä voi lukea lisää täältä. 

Yhteiskunnan on osoitettava myös konkreettisesti arvostuksensa opettajakunnallemme, joka tekee kaikissa olosuhteissa maailman huippulaatua. Tämän paikka on työmarkkinapöydässä, jossa sovitaan palkoista ja työsuhteen ehdoista – unohtamatta paikallistasoa, jolla tehdään työolosuhteita koskevia päätöksiä.

Opetusalan ammattilaisista on pidettävä kiinni 

Suomessa on opettajien suhteen maailman paras tilanne. Opettajankoulutukseen hakeutuu runsaasti enemmän lahjakkaita nuoria ja aikuisia kuin sisään voidaan ottaa. Oppimistulokset ovat jatkuvasti kansainvälisten mittausten osoittamana maailman huippua kaikilla koulutusasteilla. Nämä tulokset tehdään vieläpä keskimääräistä pienemmin taloudellisin resurssein. 

Näistä huipputuloksista ja menestymisemme mahdollistavista koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen ammattilaisista on pidettävä kiinni.

Yhteiskunnan on osoitettava konkreettisesti arvostuksensa opettajakunnallemme, joka tekee kaikissa olosuhteissa maailman huippulaatua. Tämän paikka on työmarkkinapöydässä, jossa sovitaan palkoista ja työsuhteen ehdoista.

Opettajat tekevät tulevaisuuksia 

Nostamalla esiin vakavan huolemme opettajien jaksamisesta haluamme OAJ:ssa kiinnittää huomion korjaamista vaativiin epäkohtiin. 

Silti pääviestimme on edelleen tämä: Opettajan työ on huippuammatti, jossa saa tehdä merkityksellistä työtä yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Työssä on läsnä oppimisen ja osaamisen riemu. Opettajan ja opetus-, koulutus- ja kasvatusalan esihenkilön ammattiin kannattaa ehdottomasti hakeutua, ja opettajuudesta saa olla ylpeä.

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja

Twitterissä: @OlliLuukkainen

 

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen