• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tarvitaan toivoa ja suunnitelma

12.04.2021 - 09.16 Blogi
Kuvituskuva

Toiveet koronasta irti pääsemisestä ovat Suomessa lisääntyneet rokotusten ja kevään edetessä. Rokotusten maksimaalinen ja mahdollisimman nopea toteuttaminen on ehdottomasti tärkein toimenpide hyvän kehityksen turvaamiseksi.

Vaikka koronan hoitaminen vie vielä aikaa, suunnitelma sen jälkeiseen aikaan siirtymisestä on välttämätön.

On hyvin tärkeää, että maan hallitus sisällyttää oman Korona Exit Planinsä keskiöön koulutusta, varhaiskasvatusta ja tki-toimintaa koskevat konkreetit toimet. Vain huippua olevalla uudistumisella ja osaamisella varmistetaan menestyksemme koronan jälkeisessä maailmassa.

On hyvin tärkeää, että maan hallitus sisällyttää oman Korona Exit Planinsä keskiöön koulutusta, varhaiskasvatusta ja tki-toimintaa koskevat konkreetit toimet.

Uudistumista, uutta kilpailukykyä luodaan vain korkeatasoisella osaamisella ja osaavalla työvoimalla. Tähän meillä on Suomessa poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat. Meidän on perinteisenä sivistysvaltiona huolehdittava myös siitä, ettei kukaan putoa kyydistä.

Pudokkaita ja putoamisen uhkan alla olevia on koulutuksen kaikilla tasoilla jo nyt. Maan Korona Exit Planin osaksi tarvitaan yli nykyisen hallitus- ja eduskuntakauden ulottuva koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta koskeva erityinen ja erillisresursoitu ohjelma. Sen rahoituksen on oltava nimenomaan näille toiminnoille korvamerkittyä, yleiset kunta-avut valuvat mihin sattuu ja kuntien taseisiin. Rahan käytölle on asetettava myös selkeät velvoitteet ja reunaehdot. Yhdenkään lomauttajakunnan ei pidä saada ylimääräistä tukea euroakaan.

Maan Korona Exit Planin osaksi tarvitaan yli nykyisen hallitus- ja eduskuntakauden ulottuva koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta koskeva erityinen ja erillisresursoitu ohjelma. Sen rahoituksen on oltava nimenomaan näille toiminnoille korvamerkittyä.

Jokainen kunta on velvoitettava tekemään oma koulutuksen ja varhaiskasvatuksen Exit Planinsa. Tuo suunnitelma on hyvä ehto myös edellä mainitsemani tuen saamiseksi. Niin ei kuitenkaan saisi käydä, että kunta voi jättää suunnitelman ja toimenpiteet tekemättä. Se on väärin kaikkia kunnan lapsia ja nuoria kohtaan. Tässäkin suhteessa on elettävä poikkeusaikoja.

Valtiovallan ensimmäiset päätökset OAJ:n esittämän Koulutuksen, kasvatuksen ja tki:n Exit Planista on tehtävä nyt huhtikuussa edessä olevassa maan hallituksen kehysriihessä. Samalla kun päätökset edistävät erittäin tärkeitä arvoja ja asioita, ne luovat toivoa ja uskoa tulevaan. Ne luovat sitä erityisesti nuorille ikäluokille, joiden harteilla on tulevaisuuden rakentaminen. Silloin mikään hinta ei ole liian kallis.

Samalla kun päätökset edistävät erittäin tärkeitä arvoja ja asioita, ne luovat toivoa ja uskoa tulevaan – erityisesti nuorille ikäluokille.

Meneillään on kova kisailu siitä, keitä rokotetaan  riskiryhmien jälkeen. Jo kuukausia sitten OAJ esitti sekä terveysviranomaisille että maan hallitukselle vaatimuksensa opetushenkilöstön rokottamisesta ensimmäisten joukossa. Vaatimuksemme on perusteltu, koska opetushenkilöstön työn luonne johtaa suureen määrään henkilökohtaamisia. Etenkään varhaiskasvatuksessa, erityisopetuksessa ja perusopetuksen pienimpien kanssa homma ei ole edes lähiopetusta, se on likityötä.

Etenkään varhaiskasvatuksessa, erityisopetuksessa ja perusopetuksen pienimpien kanssa homma ei ole edes lähiopetusta, se on likityötä.

Aineenopettajien työssä ryhmien vaihtuminen vielä moninkertaistaa kontaktit.

Oikeaa, ennakoivaa toimintaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toiminnan varmistamiseksi on nostaa opettajat rokotuslistan kärkijoukkoon. Tämä vähentää myös karanteeneja ja sijaistarvetta.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitterissä @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen