• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Arvon mekin ansaitsemme

02.05.2022 - 08.58 Blogi
Kuvituskuva

Olemme joutuneet poikkeukselliseen tilanteeseen. Kunta-alan palkansaajat ovat menossa ennen näkemättömään lakkoon. Noin 82 000 kunta-alan työntekijää aikoo olla poissa töistä huomisesta alkaen viikon ajan. Yksityisellä opetusalalla vielä tuotakin yhden päivän pitempään.

Miksi? Koska vuodesta toiseen tuon joukon osaamisella ratsastava suomalainen yhteiskunta ei halua heidän saavan työstään asianmukaista korvausta.

Vuosikymmenen ajan julkisen sektorin työntekijät ovat kiltisti kuunnelleet puheita vastuullisuudesta, makro- ja mikrotalouden suurista kysymyksistä ja siitä, että nyt on yhdessä pelastettava vientiteollisuuden kilpailukyky.

Nimenomaan julkisen sektorin, eli opettajien, kirjastonhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, lastensuojelun, välinehuoltajien, hoitajien, lääkäreiden jne. on pitänyt uhrautua ”yhteiseksi hyväksi”. Kilpailukykysopimuksessa jopa silloinen pääministeri katsoi tärkeäksi, että julkisen sektorin tuli muitakin ammattiryhmiä enemmän uhrautua ”maamme edun puolesta”. Yksityisen sektorin työnantajat ja palkansaajat olivat vahvasti tukemassa tuota näkemystä.

Nyt aika muuttuu. Se muuttuu toivottavasti pysyvästi. On tullut uudenlaisen kakunjaon aika.
Nopeasti muuttuneissa tilanteissakin koulutus ja muu julkisen sektorin työ ovat pitäneet Suomen yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Tästä työstä kuuluu saada juhlapuheiden lisäksi kunnon rahallinen korvaus.

Nopeasti muuttuneissa tilanteissakin koulutus ja muu julkisen sektorin työ ovat pitäneet Suomen yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Tästä työstä kuuluu saada juhlapuheiden lisäksi kunnon rahallinen korvaus.

Huippuosaavan opetus-, koulutus-, kasvatus- ja tutkimushenkilöstön on aika saada jatkuvasta hyvästä työstään tulospalkkiona palkkatasoonsa kunnon nousu. Samalla on oikaistava palkkausjärjestelmiin liittyviä epäoikeudenmukaisuuksia. Niiden puolesta kamppaillaan nyt.

Opettajat kouluttavat niin hoitajat, lääkärit, taloustieteilijät, juristit kuin työmarkkinajohtajatkin. Myös työnantajien edustajat ja kuntapäättäjät, kansanedustajat ja ministerit sekä heidän lapsensa. Kaiken hyvän ja osaamisen perusta on korkeatasoisessa koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä tutkimuksessa.

Opettajat kouluttavat niin hoitajat, lääkärit, taloustieteilijät, juristit kuin työmarkkinajohtajatkin. Myös työnantajien edustajat ja kuntapäättäjät, kansanedustajat ja ministerit sekä heidän lapsensa.

Koulutus ja kasvatus ovat tulevaisuuden tekemistä. Suomalaiset opettajat ovat kaikilla koulutuksen ja kasvatuksen asteilla takoneet maailman huippua olevaa tulosta jo vuosikymmeniä. Tuosta laadusta saatu kiitos on jäänyt juhlapuheisiin. Nyt on aika tehdä tähän muutos.

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Jaa