• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nyt mitataan työn arvoa

03.02.2022 - 08.53 Blogi
Kuvituskuva

Kevään sopimusneuvottelukierroksella julkisen sektorin työntekijöiden on saatava palkkakehitykseen suunnanmuutos. Tämä onnistuu OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan palkkaohjelman avulla.

Työmarkkinakierros on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että myös kaikkia julkisen sektorin työntekijöitä koskevat työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat tosiasiallisesti käynnistyneet. Alustavia keskusteluja on käyty jo pitkin viime vuotta.

Myös kaikkia JUKOn ja OAJ:n jäseniä koskevat työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä.

Myös kaikkia JUKOn ja OAJ:n jäseniä koskevat työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä.

Julkisen sektorin neuvotteluihin on jo usean kierroksen aikana liittynyt joitakin erityispiirteitä, joita ei ole yksityisen sektorin palvelussuhteen ehtoja koskevissa neuvotteluissa.

Yksi keskeinen kysymys on, että tulisiko yksityisen, avoimen, kilpaillun, viennin sektorin tai mitä nimeä kulloinkin asian esiin nostaja haluaa käyttää, määrittää koko työmarkkinakentän sopimuskorotusten taso?

Asia on varsin moniulotteinen. Julkisen sektorin palkanansaitsijoiden kannalta edellä mainittu periaate ei ole mahdollinen, koska palkkakehitystä kuvaava kiistaton Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi kertoo vääjäämättä, että palkkaliukumien puuttuessa julkinen sektori jää auttamattomasti ja järjestelmällisesti maksetuissa palkoissa koko ajan jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.

Oma keskustelun aiheensa on se, että julkinen sektori vastaa ratkaisevalta osin mm. yksityisen sektorin tarvitseman henkilöstön kouluttamisesta tehtäviinsä, heidän lastensa varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta, julkisesta terveydenhuollosta, sosiaaliturvasta, infrastruktuurista, turvallisuudesta jne. Sille yksityisen sektorin edustajat eivät halua laskea arvoa. Ainoa arvo on omistajille tuotettu taloudellinen hyöty.

Toinen julkisen sektorin sopimusneuvottelujen erityispiirre on laittaa eri ammattiryhmiä vastakkain eli kenelle kuuluu muita suuremmat korotukset. Monet ammattiryhmät hakevat tukea omien palkkojensa nostamisen tärkeydelle kansalaisille suunnatuilla kyselyillä. Niihin julkisen sektorin avainryhmät, esimerkiksi opettajat, hoitajat tai lääkärit saavat aina kansalta tuen.

Toinen julkisen sektorin sopimusneuvottelujen erityispiirre on laittaa eri ammattiryhmiä vastakkain eli kenelle kuuluu muita suuremmat korotukset.

Seuraavaksi tukea haetaan poliitikoilta, varsinkin vaalien alla. Poliitikon on kysyttäessä pakko olla myötämielinen, muutenhan hän tuskin tulisi valituksi. Aivan toinen asia on, onko poliitikolla oikeasti minkäänlaista roolia asioiden päättämisessä. Medialta saa tähän takuuvarmasti ”tuen”, koska sillä saa meheviä otsikoita ja paljon aiheita jatkojuttuihin.

Yhdessä suhteessa niin kansanedustajilla ja ministereillä kuin kuntapäättäjilläkin on rooli suhteessa palkkaneuvotteluihin. Heidän on huolehdittava riittävästä rahoituksesta julkisen sektorin työnantajille, koska kaikki julkisen sektorin tehtävät ovat syntyneet poliitikkojen päätöksillä.

Julkisen sektorin ammattiryhmien oikeutettujen palkkavaatimuksien vastakkain asettaminen keskenään on väärin. Palkkaneuvotteluja ei käydä huutoäänestyksellä. Toivottavasti kuitenkin jokaiselle pienemmän tai suuremman poliittisen roolin omaavalle, kuten myös rivikansalaiselle, on tullut nyt selväksi, että julkinen sektori kannattelee koko yhteiskuntaa aina ja eritysesti kriisitilanteessa.

Julkisen sektorin ammattiryhmien oikeutettujen palkkavaatimuksien vastakkain asettaminen keskenään on väärin.

Julkisen sektorin työntekijät ovat olleet aivan liian kilttejä omia palkkaoikeuksiaan puolustaessaan. Nyt käynnissä olevalla kierroksella on, koronankin myötä, juuri oikea aika vaatia palkkakehitykseen suunnanmuutosta. Osana tulevaa sopimusratkaisua on saatava aikaan usean vuoden mittainen palkkaohjelma, jolla korjataan kautta linjan julkisen sektorin peruspalkkatasoa, tietenkin tehtävien erilaiset vaativuustasot ja niiden edellyttämä koulutus huomioon ottaen.

Kokonaisuudessa on oltava jaettavaa niin opettajille, hoitajille, lääkäreille, poliiseille, sosiaalityöntekijöille, kirjastonhoitajille, insinööreille kuin monille muillekin ammattiryhmille.

Palkanansaitsija on oikeudenmukaisen palkkansa ansainnut myös julkisella sektorilla.

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen