• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

01.03.2017 - 00.00 Lausunto

Kokonaisuutena aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on hyvin valmisteltu. OAJ uskoo niiden käyttöönoton parantavan aikuisille tarkoitetun perusopetuksen laatua erityisesti myöhään tulleiden maahanmuuttajien osalta.

Laadukas opetus edellyttää kuitenkin myös opettajien tietojen päivittämistä. Erityisesti tarvitaan täydennyskoulutusta kielitietoiseen opetukseen sekä TVT:n opetuskäytössä ja pedagogisissa valmiuksissa. Aikuisten perusopetuksen toteuttaminen vaatii opetushenkilöstöltä uusien sisältöjen hallintaa muun muassa henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemisessä sekä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osalta. Laadukas opinto-ohjaus varmistetaan siten, että opettajilla on todellisuudessa riittävästi aikaa ohjata opiskelijoita. Uudistuksessa on huomioitava resursointi, jonka on oltava riittävää, jotta opettajat todellisuudessa pystyvät tekemään tätä työtä.
 
Merkittävin osa aikuisille tarkoitetun perusopetuksen opetuksesta tapahtuu aikuislukioissa. OAJ pitääkin tärkeänä toisen asteen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä aikuislukioiden valtakunnallisen verkon aseman turvaamista. 
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa