• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen reformin laatu varmistettava

10.10.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ pitää koko ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen kehittämistä tärkeänä. Aikataulu on tiukka. Valitettavaa on, ettei uudistuksen vaatimien käytänteiden ja arjen toiminnan suunnitteluun ole varattu opettajille riittäviä resursseja.

OAJ vaatii, että ammatillisen reformin toimeenpanoon kohdennettu 15 miljoonaa euroa vuosille 2018 sekä 2019 suunnataan suoraan opettajille opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen. 
 
Lausunnossaan OAJ korostaa koulutuksen laadun varmistamista. OAJ vaatii, että ammatillisiin tutkintoihin kuuluvien opintojen opetuksesta, ohjauksesta, opinto-ohjauksesta, erityisopetuksesta ja arvioinnista vastaavat virassa tai työsuhteessa toimivat kelpoisuusehdot täyttävät opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on oltava vastaavat, tasa-arvoiset mahdollisuudet saada opettajan antamaa opetusta ja opinto-ohjausta kuin lukiossa.
 
OAJ pitää tutkinnon yhteisten osien merkitystä tärkeänä työelämän lisäksi myös opiskelijoiden jatko-opintojen kannalta. OAJ on muistuttanut tästä lausunnossaan, koska kokonaisuutta pyydettiin arvioimaan vain työelämälähtöisyyden kannalta. Ammatillisen tutkinnon on jatkossakin annettava aidot valmiudet selvitä myös jatko-opinnoissa ja työelämän muutoksissa.
 
Arviointiasteikon muutos on kannatettavaa, joka tuo kuitenkin merkittävästi lisätyötä opettajille ja opinto-ohjaajille, joka on myös resursoitava. OAJ korostaa lausunnossaan, että arvosanojen muuttamiseen on saatava yhtenevät periaatteet ja muutoksesta on annettava laajasti tietoa.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa