• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammattiin opiskelevalle turvattava oikeus opettajan opetukseen

04.07.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ antoi tänään opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa valtioneuvoston asetuksesta, joka koskee ammatillista koulutusta ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita.

OAJ vaati ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen seuraavia muutoksia:
  • Henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta on säädettävä täsmällisesti. Sen laatimisessa opettajan on oltava aina mukana. Opettajan on oltava myös opiskelijan tukena työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisessa.  
  • Asetusluonnoksen perusteluissa esitetään, että opettajan voisi työpaikalla perustellusta syystä korvata joku muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Tätä OAJ ei hyväksy. OAJ vaatii lauseen poistamista asetusmuistion perusteluista, koska kirjaus on ristiriidassa ammatillisesta koulutuksesta jo annetun hallituksen lain kanssa. OKM korosti omassa tiedotteessaan 24.4.2017 reformilakia eduskunnalle annettaessa, että ”opiskelijoiden ohjausta työpaikalla vahvistettaisiin opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä”. 
  • OAJ pitää tärkeänä myös sitä, että koulutuksen järjestäjän on tiedotettava koulutukseen hakeville opiskeluun vaikuttavat keskeiset tekijät kuten opettajien, opetuksen, opinto-ohjauksen ja tuen määrä.
  • Arvioinnin uudistuksen osalta OAJ korostaa, että kaikkia (pt, at, eat) ammatillisia tutkintoja tai niiden osia opiskelevat saisivat samanlaisen numeroarvioinnin asteikolla 1–5.
  • Rahoitusasetuksen osalta OAJ toteaa, ettei asetuksella pystytä korjaamaan sitä epävakautta, mikä rahoituslakiin on kirjoitettu. OAJ on vaatinut perusrahoituksen nostamista 60 prosenttiin.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa