• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lausunto ammatillisen koulutuksen lakiesityksestä

03.05.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ kiittää ammatillisen koulutuksen lakiesityksen valmistelua, joka on tehty hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Järjestö on tyytyväinen siihen, että ministeriö on kuullut OAJ:n esityksiä ja erityisesti opettajan ja opinto-ohjaajan tehtävät ja rooli henkilökohtaistamisessa, henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman laadinnassa ja palautteen ja arvioinnin antajina ovat selkiytyneet.

Muutosesityksiä ja täydennyksiä, joita OAJ vielä haluaa ja täsmennettäväksi:
 
  • Opetuksen, opinto-ohjauksen ja tuen riittävyyden turvaamiseksi on laissa linjattava, mikä on riittävä määrä opettajan virkoja ja opinto-ohjaajia suhteessa opiskelija määrään.
  • Lain ja asetuksen tasolla on säädettävä henkilökohtaistamisprosessista, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä, oikeudesta opetukseen, opinto-ohjaukseen, muuhun ohjaukseen ja tukeen kaikissa opiskeluympäristöistä. Opiskelijan edellytykset itsenäiseen opiskeluun pitää myös arvioida ennen kuin HOS:aan voidaan kirjata opiskelijalle itsenäistä opiskelua. Lisäksi on määritettävä, kuinka monta tuntia opetusta yksi opintopiste tai tutkinnon osa keskimäärin vastaa. Näillä lisäyksillä ja täydennyksillä voidaan toimintatapoja yhtenäistää koulutuksen järjestäjien kesken ja ennen kaikkea turvataan yhdenvertaisuus lukiokoulutuksen opiskelijoihin. 
  • Rahoituksen vakautta voidaan parantaa, kun suoritusrahoituksesta 10 prosenttia siirretään perusrahoitukseen. Esitämme perusrahoituksen osuudeksi 60:ta prosenttia, suoriterahoituksen osuudeksi 25:tä prosenttia ja vaikuttavuusrahoitukseen osuudeksi 15:tä prosenttia. 
  •  Lisäksi opettajien osaamisen kehittäminen on nykyisen lainsäädännön tulosrahoituksen mukaan otettava osaksi vaikuttavuusrahoitusta.  
  • Työelämätoimikunnille on säädettävä toimivat keinot puuttua nopeasti, jos näytöissä tai niiden järjestelyissä on merkittäviä puutteita.
Jaa