• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta 2018–2021

10.05.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ pitää erittäin merkittävänä pääministeri Sipilän hallituksessa tapahtunutta suunnanmuutosta koulutusleikkauksista lisäresursointiin. Vaikka euromäärät ovat erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta pieniä verrattuna jo tehtyihin ja päätettyihin leikkauksiin, on hallituksen signaali linjanmuutoksesta tärkeä. Uutta linjaa on tulevilla päätöksillä edelleen vahvistettava.

Lue lausuntoKaavio opetusalan työttömyydestä

Jaa