• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lausunto taiteen perusopetuksen ops:n perusteiden uudistuksesta

11.04.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ pitää opetussuunnitelman (ops) perusteiden uudistustyössä tapahtuvia muutoksia tervetulleina, sillä edellisestä opetussuunnitelmatyöstä on jo aikaa. Taiteen perusopetuksen eri alojen välinen yhteistyö mahdollistuu uudella tavalla, jos opetussuunnitelmien rakenne on sama kaikilla aloilla.

Taiteen perusopetuksen lähtökohdat on kuvattu selkeästi, ja uudistus kokoaa perusopetuksen yhtenevämmin omaksi koulutusmuodokseen. On erittäin tärkeää, että yleinen ja laaja oppimäärä ovat edelleen omina perusteinaan ja oppimäärinään, sillä niillä on eri roolit oppimisen tavoitteellisuudessa. 
 
Oppilaitoksilla pitää olla aito mahdollisuus työstää ops-perusteita yhdessä eri taiteenalojen kesken, jotta uudistuksen yhteydessä saadaan rakennettua taiteen perusopetusta kehittävää yhteistyötä ja toimivia yhteistyörakenteita.
 
Kiitämme sitä, että uudistustyössä on haluttu koko prosessin ajan osallistaa ja ottaa yhteistyöhön aktiivisesti mukaan eri sidosryhmät, koulutuksen järjestäjät ja opettajat sekä oppilaat ja huoltajat. Yhteistyö eri tahojen kanssa tukee opetussuunnitelmaprosessin onnistumista.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa