• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ turvaisi OPH:n ja Karvin autonomian

23.03.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ:n mielestä OPH:n ja Karvin tärkeän työn jatkuminen mahdollisimman laadukkaana sekä virastojen itsenäisyys ja riippumattomuus on keskeistä, vaikka hallintoa säästösyistä järjesteltäisiinkin uudelleen.

Luonnoksessa Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta esitetään arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) siirtämistä Opetushallituksen (OPH) erillisyksiköiksi. Siirtoa perustellaan taloudellisilla säästöillä.
 
OAJ:n mielestä keskeistä on virastojen tärkeän työn jatkuminen mahdollisimman laadukkaana sekä selkeän itsenäisinä ja riippumattomina, vaikka hallintoa säästösyistä järjesteltäisiinkin uudelleen. Maan hallituksen kokoonpano ja poliittiset tavoitteet muuttuvat ajassa, mutta tärkeiden viranomaistehtävien riippumattomuus ei saa vaarantua sen vuoksi. OAJ:n mielestä säädösten pitää vastakin olla hyvin selkeitä ja yksiselitteisiä ja turvata Karvin ja YTL:n riippumattomuus.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa