• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vastustaa esitystä toisen kotimaisen kielen kokeilulaiksi

17.11.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ:n mielestä hallituksen esitys toisen kotimaisen kielen opetuksen valinnaisuuden mahdollistavaksi kokeilulaiksi tulisi hylätä. OAJ oli lakiesityksestä kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa.

Nyt esitetty laki ja sen mahdollistama kokeilu ovat OAJ:n mielestä ristiriidassa hallitusohjelmaan sisältyvän kieltenopetuksen lisäämistavoitteen kanssa. OAJ vastustaa esitystä, koska järjestön mielestä esitetty valinnaisuuden malli vähentää kieltenopiskelua.

Esitetty valinnaisuuden malli vaikeuttaisi koulutusjärjestelmän läpi johtavien kielipolkujen rakentamista ja monimutkaistaisi opettajien virkarakennetta sekä kelpoisten opettajien palkkaamista.

OAJ esittää, että kieltenopetusta laajennettaisiin vapaaehtoisten kielten opetusta lisäämällä. Opetuksen järjestäjät pitäisi velvoittaa tarjoamaan ainakin yhtä A2-kieltä. Näiden kielten opetuksen yleistymisen tueksi pitäisi jakaa valtion kehittämisavustuksia.

OAJ:n mielestä toisen kotimaisen kielen opiskelulle yhteisenä oppiaineena on edelleen vahvat perusteet sekä Suomen kaksikielisyyden että yleisten kielitaitovaatimusten perusteella. OAJ pitää opiskelumotivaation kannalta haitallisena yksittäisten oppiaineiden leimaamista ”pakko-aineiksi”.

OAJ:n mielestä on koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta huolestuttavaa, että kokeilun kautta vanhemmat voivat varhaisessa vaiheessa rajata lapsensa myöhempiä mahdollisuuksia valita tiettyjä koulutus- tai urapolkuja, jos he päättävät, että heidän lapsensa ei opiskele toista kotimaista kieltä.

Huomio tulisi kiinnittää viime aikoina tehtyjen kieltenopetuksen muutosten, uuden opsin ja kieltenopetuksen varhaistamisen toimeenpanoon ja vaikutusten arviointiin ennen kuin perusopetuksen kieltenopiskeluun tehdään uusia muutoksia.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa