• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OKM:n ehdotus laadullisen työllistymisen sisällyttämisestä korkeakoulujen rahoitusmalleihin

11.04.2017 - 00.00 Lausunto

Korkeakouluille on tärkeää saada alakohtaista tietoa työllistymisestä, jotta ne voivat kehittää koulutusten sisältöjä. Työryhmän ehdotukset ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uraseurantakyselyjen tulosten hyödyntämisestä ovat tarkoituksenmukaisia.

Haasteena on saada vastausprosentit riittävän korkeiksi, jotta kyselyn tulokset antavat työllistymisestä riittävän luotettavaa tietoa. Lisäksi esitämme, että työllistymisen rahoitusmallikriteerinä käytetään yhdistelmäindikaattoria. Se olisi yhdistelmä valmistuneiden subjektiiviseen kokemukseen perustuvasta uraseurantatiedosta sekä ammattiasemaan perustuvasta tilastollisesta tiedosta. Mielestämme tiedot täydentäisivät toisiaan. 
 
Yliopistojen osalta uraseurantaa on kehitettävä ja esitetyt muutokset ovatkin kannatettavia. Amkien osalta vastaavaa uraseurantakyselyä ei ole ollut käytössä, ja ne vasta pilotoivat kyselyä. Kysely ei ole vakiintunut, jolloin kyse on riskistä. 4 % on jo määrällisesti merkittävä osuus amkien rahoituksessa. 
 
OAJ:n mielestä laadullisessa työllistymisessä on otettava huomioon alueelliset ja alakohtaiset erot. Rahoitusmalli ei saa ohjata korkeakouluja lakkauttamaan pieniä aloja tai erityisaloja. Yhteiskunnalle on jatkossakin tärkeää saada ns. kovien alojen osaajien lisäksi myös pehmeiden alojen osaajia. Työmarkkinoita on kannustettava rekrytoimaan korkeakoulutettuja laajemmin koko osaamispotentiaalista. 
 
Rahoitusmalliin on jatkossa saatava laajemmin mukaan laatua, ei vain tuloksia ja tehokkuutta mittaavia mittareita. Laadullisen työllistymisen vaikutuksia mittariston osana on seurattava ja arvioitava. Oleellista toiminnan kannalta on, ettei rahoitusjärjestelmää muuteta vuosittain. Muutaman prosentin muutokset ovat euroissa isoja summia ja siirtoja järjestäjältä toiselle.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa