• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetuksen ja tutkimuksen laatu rakenteiden edelle

10.10.2017 - 00.00 Lausunto

Korkeakoulujen kehittämisessä on keskityttävä opetuksen ja tutkimuksen laadun sekä työelämäyhteyksien vahvistamiseen pitkään jatkuneen rakenteellisen kehittämisen sijaan, sanoo OAJ lausunnossaan hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutoksesta.

Korkeakoulujärjestelmän murentamisen sijaan kehittämisen voimavarat olisi suunnattava alueellisten osaamiskeskittymien rakentamiseen, jotka nivovat yhteen alueen eri toimijoita ja vahvistavat näin monitieteisyyttä ja ammatillista korkeakoulutasoista osaamista.
 
Yhteistyö opetuksessa ei edellytä lainsäädäntömuutoksia, vaan nykylain sallimien mahdollisuuksien tulkintaa ja sopimista koulutuksen järjestäjien välillä. 
 
Myös henkilöstön asemasta ja vaikuttamismahdollisuuksista on huolehdittava.
 
Suunnitelmat yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistämisestä ovat pitkällä Tampereella. OAJ:n mielestä yhdistymiselle ei ole estettä, mutta Tampereen ammattikorkeakoulun siirtäminen yliopiston omistukseen ei ole kannatettavaa. On hyvin epävarmaa millaiseksi ammattikorkeakoulun ja -korkeakoulutuksen asema uudessa konsernissa muodostuisi. Yhteistyöstä on koiduttava taloudellista ja laadullista hyötyä kaikille korkeakouluosapuolille.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa