• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusyhteistyöstä ja Tampere3:sta omat lainsäädännöt

15.05.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ katsoo, että Tampere3:a koskeva lainsäädäntö tulee erottaa omaksi kokonaisuudekseen ja opetusyhteistyön laajentaminen omakseen. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusyhteistyön laajentaminen on erittäin mittava rakenteellinen uudistus, jota koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkastella vasta, kun korkeakouluvisiotyö on saatu päätökseen.

OAJ:n mielestä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistämiselle ei ole estettä, mutta Tampereen ammattikorkeakoulun siirtäminen säätiöyliopiston omistukseen ei ole kannatettavaa.
 
Perinteiset korkeakoulujen erillisyyteen perustuvat rakenteet toimivat hyvin myös uuden tiedon tuottamisessa, tieteen ja tutkimuksen harjoittamisessa sekä tutkimustiedon hyödyntämisessä. Mielestämme vapaaseen yhteistyöhön perustuvat osaamiskeskittymät vastaavat ajan haasteisiin paremmin kuin korkeakoulujen rakenteellinen yhdistäminen.
 
Vaikka yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on toistaiseksi omat toimintaa ohjaavat lainsäädäntönsä ja rahoituksensa, uhkana on, että Tampere3:n takia esitetyt lakimuutokset johtavat pitkällä aikavälillä yhteen korkeakouluinstituutioon ja tutkintojärjestelmään. Se vaarantaisi kummankin korkeakoulumuodon omaleimaiset profiilit ja tehtävien toteutumisen.
 
Kaavailtu opetusyhteistyön laajentaminen vaarantaa OAJ:n mielestä opetuksen laadun ja omaleimaisuuden. Kun lähes puolet opetuksesta voidaan hankkia muualta, opetuksesta tulee kaupankäynnin kohde, jossa ostopäätös todennäköisesti perustuu hintaan laadun sijaan.
 
Lakimuutos myös ohjaa yhdenmukaistamaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintojen tavoitteita, sisältöjä ja pedagogiikkaa. Lakiesityksessä mainittua opetusyhteistyön laajentamista ulkomaisiin korkeakouluihin OAJ ei kannata.
 
OAJ kantaa huolta erityisesti niistä henkilöstövaikutuksista, joita opetusyhteistyön laajentumiseen liittyy. Muutokset ovat henkilöstölle liian nopeita ja johtavat todennäköisesti työvoiman vähennyksiin. Riskinä on myös määrä- ja osa-aikaisen henkilöstön määrän kasvaminen, kun korkeakoulut tekevät hintashoppailua. Opetushenkilöstön asema on muutoksessa turvattava.
 
Opetusyhteistyön toteutuessa koulutuksen siirto korkeakoulusta toiseen tulee toteuttaa siten, että se on hyvissä ajoin ennakoitavissa. OAJ kannattaa vähintään kolmen vuoden siirtymäsäännöstä, jotta henkilöstö ja opiskelijat ehtivät sopeutua muutokseen.
 
Lakiesitykseen sisältyvä ehdotus ammattikorkeakoulujen hallintokielen muuttamisesta yliopistolakia vastaavaksi on OAJ:n mielestä kannatettava.
 
OAJ toteaa Suomen korkeakoulutuksen eläneen alueellisen kokeilukulttuurin piirissä ja vaatii opetusministeriötä huolehtimaan, että korkeakoulujen toiminta on korkeakoulupoliittisten tavoitteiden mukaista. Tarvitaan myös parlamentaarinen seurantaryhmä valvomaan korkeakoulutuksen kehitystä osana koko koulutusjärjestelmää. Korkeakoulujen resurssien käyttöä henkilöstön osaamiseen sekä infrastruktuurin ja opetusjärjestelyjen kehittämiseen OAJ ehdottaa seurattavan ulkopuolisen arvioinnin avulla.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa