• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin tulossa kannatettavia muutoksia

17.08.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ kannattaa oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ehdotettuja muutoksia. Esitysluonnoksen mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä.

Oikeus saada näitä palveluja koskee kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. OAJ on huolissaan siitä, etteivät peruskoulun päättäneet ammattitutkintoa suorittavat opiskelijat ole oikeutettuja palveluun.
 
OAJ esittää koulutuksen järjestäjälle velvollisuutta tehdä kirjallinen päätös opiskeluhuollon järjestämisestä ja  aluehallintovirastolle oikeutta ottaa oma-aloitteisesti tutkittavaksi, onko opiskeluhuolto toteutettu opiskeluhuoltolain mukaisesti.
 
OAJ vaatii lausunnossaan, että soteuudistuksen vaikutukset opiskeluhuoltolakiin on arvioitava. Lisäksi OAJ edellyttää, että opiskelijoiden oikeutta oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin kuraattori- ja psykologipalveluihin sekä muihin etuihin on seurattava ja arvioitava säännöllisesti.
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset johtuvat ammatillisen koulutuksen reformista ja tulevat voimaan samaan aikaan kuin reformilaki eli 1.1.2018.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa