• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Soveltuvuuden mittaamisesta ei voi luopua kokonaan

05.06.2017 - 00.00 Lausunto

Alalle soveltuvuutta on OAJ:n mielestä mitattava jatkossakin useilla aloilla. Erityisen tärkeää soveltuuvuuden mittaaminen on opettajankoulutukseen hakeuduttaessa.

OAJ on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II – Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun.
 
Lausunto kiittää työryhmää huomion kiinnittämisestä siihen, että korkeakoulujen valintaperusteet ovat jatkossa sellaisia, että ne kannustavat toisen asteen opiskelijoita tavoittelemaan hyvää opintomenestystä.
 
On myös tärkeää, että korkeakoulujen opiskelijavalinnat huomioivat yhä selkeämmin sekä ammatillisesta koulutuksesta että lukiokoulutuksesta tulevien osaamisen. Eri koulutuspolkuja korkeakouluihin kulkeneet rikastuttavat sekä korkeakouluja että työvoiman rakennetta.
 
On kaikkien osapuolten kannalta hyvä, että valinnat onnistuvat mahdollisimman hyvin heti toisen asteen opintojen päättymisen jälkeen. Opintojen ohjaukseen pitää panostaa jatkossa yhä enemmän koko toisella asteella.
 
Korkeakoulut eivät ole pystyneet hyödyntämään ammatillisen koulutuksen todistusten arvosanoja, koska käytössä on ollut arviointiasteikko, joka ei ole erotellut tarpeeksi hakijoita. Kannatamme ammatillisen koulutuksen arviointiasteikon muuttamista 5-portaiseksi.
 
Korostamme, että todistusvalinnan lisäksi korkeakouluilla tulee olla hakijoille väylä, jossa hakija pääsee näyttämään kyvykkyytensä. Alalle soveltuvuutta on mielestämme mitattava jatkossakin useilla aloilla erityisesti opettajankoulutukseen hakeuduttaessa.
 
Ehdotamme myös, että KOSKI-hankkeen yhteyteen tulee työryhmä, joka selvittää, kannattaako opettajarekisteri perustaa samaan yhteyteen. Näkemyksemme on, että opettajarekisteri auttaa ennakoimaan opettajatarvetta ja opettajankoulutuksen aloituspaikkamääriä.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa