• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa kuvaa murrosta selkeästi

16.10.2017 - 00.00 Lausunto

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta antaa OAJ:n mielestä selkeän kuvan työelämää ja koko yhteiskuntaamme kohtaavan murroksen laajuudesta ja syvyydestä.

Kuitenkin OAJ:n mielestä selonteon jatkovalmisteluissa olisi syytä käsitellä myös seuraavia aihepiirejä: teknologinen singulariteetti, maapallon ekologisen kantokyvyn rajat, hyvinvoinnin ja sosiaalisen tasapainon tavoitteet sekä koulutuksen asema ja merkitys osaamisen ja taitojen hankinnassa tulevaisuuden työelämää varten.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa