• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Uusi asetusmuutos selkiyttäisi opetustoimen kelpoisuuksia

14.12.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ pitää erittäin hyvänä hallituksen linjausta, ettei se laske opettajien kelpoisuuksia. Tämä linjaus näkyy nyt lausunnolla olevassa luonnoksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevaksi asetusmuutokseksi. Esitys selkeyttää nykyistä asetusta ja varmistaa ammatillisen koulutuksen luotettavuutta.

OAJ muistuttaa, että oppilaitoksen johdon ja opettajien selkeästi määritetyt kelpoisuusehdot, jotka ovat yhteneviä muiden oppilaitosmuotojen kanssa, ovat tärkeitä koko ammatillisen koulutuksen laadun ja uudistuvan koulutuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta. 
 
Rehtorilta vaadittava ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan työn tuntemus takaavat riittävän osaamisen haastavan tehtävän hoitamiseen. Ammatillisen oppilaitoksen johtaminen on tulevaisuudessa entistä vaativampaa ja edellyttää rehtorilta moninaista osaamista. 
 
Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuudet säilyvät esityksessä jokseenkin entisellään. Tämä vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Yhtenevien kelpoisuusvaatimusten myötä opettajien toimiminen eri oppilaitosmuodoissa sujuvoituu. 
 
OAJ pitää erittäin hyvänä myös uutta opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -osa-aluetta. Sen ansiosta toisen asteen opiskelijoiden tasa-arvoisuus lisääntyy. Tärkeää on, että tämän osa-alueen opetuksesta vastaavat opinto-ohjaajat, joilla on tehtävään vaadittava koulutus.
 
OAJ pitää hyvänä myös sitä, että siirtymäsäännöksillä turvataan niiden opettajien asema, jotka asetuksen antohetkellä ovat kelpoisia.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa