• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen maksualennus vie kohti maksuttomuutta

16.08.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ kannattaa hallituksen suunnitelmaa alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Maksujen alentaminen on askel kohti maksuttomuutta.

Maksujen alentaminen vahvistaa lasten oikeutta ja osallistumista varhaiskasvatukseen ja edistää lasten välistä ja koulutuksellista tasa-arvoa.
 
Muutos tuo maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin arviolta 6 700 perhettä ja lisää lasten varhaiskasvatukseen osallistumista.
 
OAJ antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista koskevasta esitysluonnoksesta. Esityksen mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin vuoden 2018 alusta pieni- ja keskituloisilta sekä perheiltä, joilla on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa.
 
Perheen tuloista vähennettävää tulorajaa korotetaan ja nuorinta lasta seuraavan lapsen maksua alennetaan siten, että se voisi olla enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
 
Jaa