• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

13.02.2017 - 00.00 Lausunto

OAJ:n mielestä kitkaton siirtyminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen ja mahdollisuus hakea useampaan korkeakouluun ja koulutusohjelmaan samanaikaisesti ovat hyviä tavoitteita. Emme kuitenkaan kannata kaikkien valintakokeiden korvaamista ylioppilastutkintotodistuksella ja soveltuvuustestien hylkäämistä.

Opetusministeriön työryhmämuistio tarkastelee ylioppilastutkinnon parempaa hyödyntämistä lukiosta yliopistoon hakeutumisen näkökulmasta. OAJ katsoo, että tarkastelussa olisi ehdottomasti pitänyt olla mukana myös ammatillinen väylä.

Nykyistä valintakoejärjestelmää, joka usein edellyttää pitkää valmentautumista ja kalliiden valmennuskurssien käymistä on OAJ:n mielestä hyvä keventää ja kehittää suuntaan, jossa hakijat ovat mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa.
Valintakokeiden poistamisen sijaan vaihtoehtona pitäisi kuitenkin myös olla niiden kehittäminen tarkoituksenmukaisemmiksi. Hakijalle on avattava erilaisia reittejä korkeakoulutukseen. Moninaiset tavat hakeutua korkeakoulutukseen tasaavat mahdollisuuksia päästä opintoihin eri elämän vaiheissa.
 
OAJ:n mielestä ylioppilaskoe ei saa muuttua sisäänpääsytestiksi vaan sen tulee säilyä lukion päättötutkintoja ja sitä on sellaisena kehitettävä. Ylioppilastutkinnon osasuoritukset eivät voi olla edellytyksenä korkeakouluun pääsemiselle sellaisella, joka ei ole käynyt lukiota. Korkeakouluihin tulee voida hakeutua monin eri reitein.
 
Korkeakoulujen sisäänotossa on voitava tarkastella muutakin kuin ylioppilaskoetta, esimerkiksi soveltuvuutta ja motivaatiota. Pidämme aivan erityisen tärkeänä soveltuvuuden testaamista opettajankoulutukseen hakevilla.
 
OAJ kantaa huolta siitä, että kaavaillun uudistuksen toteutuessa nuoret joutuvat tekemään ratkaisevat oppiainevalinnat liian varhaisessa vaiheessa. Tämän aiheuttamaa kuormitusta mallissa ei ole arvioitu.
 
Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun hakeutuvien opiskelijavalinnat on valmisteltava samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutosten ja reformityön sekä korkeakoulujen visiotyön kanssa.  
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa